Syn.: Onosma taurica var. viridis Borbás, Onosma tornensis Jáv., Onosma stellulata auct. non Waldst. et Kit., Onosma viridis subsp. banatica Sándor ex Jáv.
Čeľaď: Boraginaceae Juss. – brutnákovité / borákovité
Onosma viridis
Rozšírenie: Druh má ostrovčekovitý areál, vyskytuje sa na Slovensku (Turniansky hradný vrch, Hosťovce, Drieňovecká planina), Maďarsku (pri obci Torna Nadaska) a v Rumunsku (Banát, Transylvánia).
Ekológia: Rastie na výslnných škrapových stráňach a v skalných štrbinách na vápencovom podloží. Kvitne od júla do septembra.
Opis: Trváca chlpatá bylina vysoká 10–30 cm. Byle väčšinou na báze drevnatejúce, vystúpavé až priame, jednoduché. Listy prízemných ružíc čiarkovito obrátene kopijovité, do krídlatej stopky zúžené, dolné byľové listy úzko podlhovasto obrátene kopijovité až čiarkovité, horné sediace, úzko kopijovité, na vrchole končisté. Chlpy na líci listov sú vždy na bradavičke porastenej hviezdicovito usporiadanými štetinkami (asterosetulami) s dĺžkou 0,2–0,4 mm, sú 2–3× dlhšie než bradavička a 2–4× kratšie než 1–2 mm dlhý chlp. Súkvetím sú závinky s 10–16 kvetmi. Kalich v období kvitnutia 6–10 mm dlhý, koruna 14–17 mm dlhá, 2× dlhšia než kalich, citrónovo žltá, zvonka riedko páperistá alebo holá. Tvrdky trojboko vajcovité, končisté, hladké.
Ohrozenie a ochrana: Fytogeograficky významný, kriticky ohrozený (CR) a zákonom chránený druh slovenskej kveteny, prísne chránený i v Maďarsku.
Poznámka: Taxón Onosma viridis zahŕňa podľa najnovších výskumov i populácie pôvodne označované ako samostatný druh O. tornensis. Taxóny O. tornensis i O. viridis opísal S. Jávorka a publikoval ich naraz v jednom článku, autori molekulárnych analýz si tak mohli sami vybrať, ktoré z týchto dvoch mien použijú. Súčasné platné meno O. viridis bolo vybraté preto, lebo je z geografického hľadiska neutrálne. Neviaže sa teda na nejaké konkrétne územie ako meno O. tornensis vychádzajúce z názvu obce Turňa nad Bodvou.
Onosma viridisOnosma viridis
Onosma viridis
Foto: máj 2005 (Slovensko, Turniansky hradný vrch).