Syn.: Onosma calycina Steven, Onosma echioides auct. non. L.
Čeľaď: Boraginaceae Juss. – brutnákovité / borákovité
Onosma visianii

Onosma visianii

Rozšírenie: Východomediteránny prvok s centrom rozšírenie na Balkánskom polostrove odkiaľ zasahuje do panónskej oblasti a západnej časti pontickej oblasti. Na Slovensku dosahuje severnú hranicu areálu, v súčasnosti s istotou rastie na Devínskej Kobyle, v Tematínskych kopcoch a v Slovenskom krase, dlhšie nepotvrdené lokality sú v Zoborských vrchoch pri Nitre, v Malých a Bielych Karpatoch.
Ekológia: Rastie na výslnných kamenistých stráňach, krasových svahoch a zriedkavo i na pieskoch. Kvitne od mája do júla.
Opis: Dvojročná bielo chlpatá bylina vysoká 15–40 cm. Byle priame, nedrevnatejúce, od bázy bohato rozkonárené. Listy prízemných ružíc čiarkovito kopijovité, podvinuté, v čase kvitnutia uschnuté, byľové listy sediace až poloobjímavé, úzko kopijovité až vajcovito kopijovité, na vrchole končisté. Chlpy na líci listov sú vždy na bradavičke porastenej iba pichľavými štetinkami (bez hviezdicovitých štetiniek – asterosetúl). Súkvetím je bohatá metlina závinkov. Kalich v období kvitnutia 12–17 mm dlhý, koruna 15–20 mm dlhá, asi o 1/3 dlhšia než kalich, bledožltá, zvonka krátko páperistá. Tvrdky jemne bradavičnaté, 4–6 mm dlhé, svetlo hnedé.
Ohrozenie a ochrana: Rumenica Visianiho patrí ku zraniteľným (VU) a zákonom chráneným druhom.
Onosma visianiiOnosma visianii
Foto – máj 2005 (Slovensko, Turniansky hradný vrch).