Syn.: Ophioglossum unifolium Gilib., Ophioglossum ovatum Salisb. – hadilka obecná
Čeleď: Ophioglossaceae (R. Br.) C. Agardh – jazykovité
Ophioglossum vulgatum
Rozšíření: Cirkumpolárně rozšířený druh, vyskytuje se skoro v celé Evropě (včetně Islandu), Africe, Makaronésii, ve Střední Asii i na Dálném východě, v Severní Americe, je uváděn i ze severu jihoamerické Patagonie. U nás se vyskytuje roztroušeně na celém území, především v pásmu od nížin do podhůří, vzácněji vystupuje až do hor a subalpínského stupně.
Ekologie: Roste na vlhkých až mokrých loukách a pastvinách, ve světlých lesích, na půdách zásaditých až neutrálních, humózních, jílovitých.
Ophioglossum vulgatum
Popis: Vytrvalá kapradina, 9–14(–23) cm vysoká, list 1(–3) dlouze řapíkatý, lysý, s pochvou, sterilní část listu je celistvá, vejčitá až kopinatá, až 8,5(–12) cm dlouhá a 4,2 cm široká, matně lesklá, fertilní částí listu je až 18 cm dlouhý čárkovitý klas, výtrusnice jsou ve dvou řadách, bočně srostlé, ponořené v pletivu. Doba zralosti od června do srpna. Druh je poměrně dosti variabilní.
Ohrožení a ochrana: Hadí jazyk obecný je zařazen mezi silně ohrožené druhy naší květeny (C2b), chráněn zákonem je v kategorii druhů ohrožených (§3). Na Slovensku je druhem potenciálně ohroženým (NT), také zde je chráněn zákonem, stejně tak v Polsku.
Poznámka: Hadí jazyk obecný má nejvyšší počet chromozomů v české flóře (2n=480). Rekordmanem ve flóře světové je taktéž hadí jazyk, a to druh tropických oblastí Ophioglossum reticulatum, jehož některé populace mají počet chromozomů 2n=1440.
Ophioglossum vulgatumOphioglossum vulgatum
Ophioglossum vulgatumOphioglossum vulgatum
Ophioglossum vulgatum
Fotografováno dne 21. 6. 2008 (CHKO Lužické hory, PR Vápenka).