Syn.: Ophrys sphegodes subsp. garganica E. Nelson, Ophrys garganica O. Danesch et E. Danesch, Ophrys incubacea subsp. garganica (O. Danesch et E. Danesch) Galesi, Cristaudo et Maugeri, Ophrys passionis var. garganica (O. Danesch et E. Danesch) P. Delforge
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Ophrys sphegodes subsp. passionis var. garganica
Rozšíření: Mediteránní taxon. Vyskytuje se pravděpodobně jen v jižní Itálii, ale podobné rostliny lze najít i v Katalánsku a jižní Francii. Jejich příbuznost je sporná.
Ekologie: Roste na travnatých loukách a pastvinách, v křovinách a na mýtinách, do nadmořské výšky 900 m.
Popis: Vytrvalá bylina, 20–50 cm vysoká, lodyha přímá, listy (6–9) vejčitě kopinaté, květenství 3–8(–15)květé, květy poměrně velké, nápadně velké jsou především petaly, které téměř dosahují délky sepalů nebo alespoň jejich dvou třetin, šířka petalů se rovná zhruba polovině jejich délky. Petaly jsou olivově zelené až nahnědlé, jejich okraj je tmavší a zvlněný. Pysk je nedělený nebo mělce 3laločný, vypouklý, tmavě hnědý až černohnědý, po okraji krátce chlupatý, znak ve tvaru šedomodrého písmene H (někdy větvený i do stran). Kvete od dubna do května. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: I tento taxon je zahrnut pod ochranu mezinárodní úmluvy CITES.
Poznámka: Vstavačovité jsou velmi populární čeledí, zájemců o studium těchto rostlin je skutečně mnoho. To však nepřináší jen pozitiva, často se u této čeledi můžeme setkat se značnými zmatky. Řada publikujících orchidejářů vlastní snad až příliš rozkošatělý smysl pro detail, a zřejmě i proto lze rozmanité obdivuhodnosti v orchidejářské literatuře najít velmi často. Příkladem může být tento taxon. Italové by samozřejmě byli nejraději, kdyby byl tento taxon prohlášen za samostatný druh, a to navíc právě u nich endemický (Ophrys garganica). Jiní jej zase řadí k samostatnému druhu Ophrys passionis, jehož taxonomická hodnota je však také pochybná. Domnívám se, že bude vhodnější držet se ustálenějšího pojetí a chápat tento taxon jako doklad značné variability druhu Ophrys sphegodes.
Ophrys sphegodes subsp. passionis var. garganicaOphrys sphegodes subsp. passionis var. garganica
Ophrys sphegodes subsp. passionis var. garganicaOphrys sphegodes subsp. passionis var. garganica
Ophrys sphegodes subsp. passionis var. garganica
Fotografováno ve dnech 16., 17. a 22. 4. 2008 (Itálie, Gargano, Vieste a Mattinata).