Syn.: Orchis fuciflora Crantz, Orchis arachnites Scop., Orchis holosericea Burm. f., Arachnites fuciflora F. W. Schmidt, Ophrys arachnites (L.) Grufb., Ophrys fuciflora (F. W. Schmidt) Moench, Ophrys holosericea (Burm. f.) Greuter
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Ophrys holoserica
Rozšíření: Mediteránní druh, jehož areál zasahuje i do jižních oblastí západní a střední Evropy. Jedná se o druh dosti polymorfní, rozlišuje se několik poddruhů. Nominátní poddruh (na našich snímcích) u nás neroste, na Slovensku jen na několika lokalitách v Malých Karpatech. Výskyt tohoto taxonu byl na území Slovenska potvrzen až v roce 1995. Na jižní Moravě se můžeme vzácně setkat s tořičem čmelákovitým Holubyho (O. h. subsp. holubyana), který je hybridního původu, v jižní Itálii zase například s poddruhem O. h. subsp. apulica, jenž má k nominátnímu poddruhu blíže. Významná je variabilita v barvě a kresbě pysku a v barvě okvětních lístků i přímo u nominátního poddruhu.
Ekologie: Roste na pastvinách, ve starých vinohradech, v lesních lemech a v křovinách, na vápnitých půdách, až do nadmořské výšky 1500 m. Kvete od dubna do června.
Popis: Vytrvalá bylina, 10–40(–60) cm vysoká, lodyha přímá, listy v přízemní růžici podlouhle vejčité, špičaté, sivozelené, lodyžní listy menší. Květenstvím je 2–10květý klas, vnější okvětní lístky jsou kratší než pysk, bílé nebo narůžovělé, obvykle se zelenou střední žilkou, vnitřní okvětní lístky jsou většinou stejně zabarvené, občas i tmavější než lístky vnější, nedosahují do poloviny jejich délky (obvykle do 1/3), pysk širší než dlouhý, lichoběžníkovitý, plochý nebo slabě vypouklý, celokrajný, hnědavě načervenalý, znak se žlutou kresbou, která je velmi proměnlivá, přívěsek nahoru obrácený. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Tento druh je řazen k rostlinám chráněným mezinárodní úmluvou CITES. Na Slovensku je zařazen k druhům kriticky ohroženým, je zde také chráněn zákonem (CR/§).
Ophrys holosericaOphrys holoserica
Ophrys holosericaOphrys holoserica
Ophrys holosericaOphrys holoserica
Ophrys holoserica
Fotografováno dne 24. 5. 2008 (Slovensko, Malé Karpaty, okolí Stupavy).