Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Ophrys holoserica subsp. holubyana × Ophrys insectifera

Ophrys holoserica subsp. holubyana × Ophrys insectifera

Rozšíření: Vzhledem k minimu údajů neznámé. Může se objevit v místech výskytu obou rodičovských taxonů. Potenciální areál je omezen na oblast výskytu prvního z rodičů, který je mnohem menší, než areál druhého – mohlo by se tedy jednat o oblast jihovýchodu střední Evropy. V současnosti s jistotou roste na jednom místě na Slovensku v Turčianské kotlině, byl zaznamenán i v nedalekých Súlovských skalách. U nás se populace obou rodičovských druhů vyskytují natolik daleko od sebe, že přirozené křížení je zcela vyloučené.
Ekologie: Kříženec, který stejně jako oba rodiče roste na pastvinách a křovinatých stráních, na vápnitých půdách.
Popis: Vytrvalá, 15–45 cm vysoká bylina. Celkový vzhled se od intermediárního vzhledu mírně odchyluje k tořiči hmyzonosnému (Ophrys insectifera). Lodyha je přímá, dolní listy sivozelené, kopinaté, do 10 cm dlouhé, v přízemní růžici, horní menší, pochvovitě objímavé. Květenství je dosti řídké. Vnější okvětní lístky bledě zelené, širší než u tořiče hmyzonosného. Pysk trojlaločný, tmavě hnědý, sametově pýřitý, značně variabilní. Skvrna na pysku šedavá, šedožlutá až tmavě žlutá. Kvete v červnu.
Taxonomická poznámka: František Procházka v knize Orchideje naší přírody (1983) uvádí ze slovenských Súlovských skal výskyt křížence tořiče čmelákovitého Holubyho (Ophrys fuciflora subsp. holubyana, syn. O. holoserica subsp. holubyana) a tořiče hmyzonosného (Ophrys insectifera). Označuje ho za tořič devenský (Ophrys ×devenensis Rchb. f.). Avšak Ophrys ×devenensis byl popsán H. G. Reichenbachem z okolí Les Dévens ve švýcarském kantonu Vaud v roce 1851 (podle sběru z roku 1843) jako kříženec Ophrys fuciflora (syn. O. holoserica) a Ophrys muscifera (syn. O. insectifera). Druh Ophrys holubyana byl J. Andrásovszkym vyčleněn a popsán až v roce 1917, do subspecie O. h. subsp. holubyana vyčlenil tento taxon až J. Holub v roce 1983 (O. arachnites subsp. holubyana). Ve Švýcarsku se tento taxon nikdy nevyskytoval, proto Reichenbachův popis musel odpovídat velmi pravděpodobně křížencům druhů Ophrys h. subsp. holoserica v dnešním pojetí a Ophrys insectifera. Naopak ze Súlovských skal je udáván pouze O. h. subsp. holubyana. Z toho vyplývá, že kříženec z této oblasti byl Procházkou nesprávně označen jako Ophrys ×devenensis a zároveň je zřejmé, že slovenský kříženec dosud nemá své vědecké jméno.
Ohrožení a ochrana: Kříženec není chráněn zákonem, není ani zařazen do jakékoliv kategorie ohrožení. Vzhledem k extrémní vzácnosti by jistě měl být na Slovensku zařazen mezi kriticky ohrožené druhy (CR).
Ophrys holoserica subsp. holubyana × Ophrys insectiferaOphrys holoserica subsp. holubyana × Ophrys insectifera
Ophrys holoserica subsp. holubyana × Ophrys insectiferaOphrys holoserica subsp. holubyana × Ophrys insectifera
Fotografováno dne 9. 6. 2009 (Slovensko, Turčianská kotlina).