Syn.: Ophrys fusca var. iricolor (Desf.) Rchb., Ophrys fusca f. iricolor (Desf.) Soó, Ophrys iricolor Desf.
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Ophrys fusca subsp. iricolor
Rozšíření: Východomediteránní taxon z okruhu druhu Ophrys fusca, který se vyskytuje v jižní části Řecka, v jihozápadním Turecku, na Kypru i na asijském břehu Středozemního moře – tedy v oblasti od řeckého ostrova Kefalonia až po Izrael.
Ekologie: Roste na kamenitých a travnatých stanovištích, na křovinatých svazích i pastvinách, stoupá až do nadmořské výšky okolo 1100 m. Kvete v březnu až dubnu.
Ophrys fusca subsp. iricolor
Popis: Vytrvalá bylina s lodyhou přímou, 10–25(–35) cm dlouhou. Přízemní listy jsou vejčité, lodyžní listy jsou přisedlé v dolní části lodyhy, obkopinaté. Květenství je 1–5květé, vnější okvětní lístky jsou úzce vejčité, 11–18 mm dlouhé, zelené až zelenožluté, vnitřní okvětní lístky jsou podlouhlé, 8–12 mm dlouhé, růžovohnědě zabarvené, lysé, pysk je 14–23(–26) mm dlouhý a 11–20 mm široký, trojlaločný, jemně chlupatý, ve středu se zářivě modrou kresbou, která sahá přes polovinu pysku. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: I tento tořič – stejně jako každá orchidej – je chráněn mezinárodní obchodní úmluvou CITES.
Ophrys fusca subsp. iricolor
Ophrys fusca subsp. iricolor
Ophrys fusca subsp. iricolor
Fotografovali Karel a Eva Rencovi, dne 11. 4. 2017 (Řecko, Kréta, v oblasti Pirgos).