Syn.: Ophrys omegaifera subsp. israelitica (H. Baumann et Künkele) G. Morschek et K. Morschek
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Ophrys israelitica
Rozšíření: Východní Středozemí, východní ostrovy Egejského moře, Malá Asie, Kypr, Sýrie, Libanon, Izrael a Jordánsko.
Ekologie: Roste na kamenitých svazích a křovinatých stráních, nezřídka přímo v porostech nízkých keřů, také ve světlých borových a cedrových lesích, na zásaditém až lehce kyselém podkladu, v pásmu do 1300 m n. m.
Ophrys israelitica
Popis: Vytrvalá bylina, jen 8–17(–23) cm vysoká, lodyha je přímá, přízemní listy podlouhle kopinaté, květenství 2–8květé, vnější a vnitřní okvětní lístky jsou zelenavé, pysk je 3laločný, dolní část pysku hnědá, s výraznou kresbou ve tvaru písmene W. Kvete od února do začátku dubna. Plodem je tobolka.
Taxonomická problematika: Taxon ze skupiny Ophrys omegaifera, někdy je uváděn jen jako jeho poddruh. Samotný taxon O. omegaifera byl původně vyčleněn jako subspecie z druhu Ophrys fusca. V Mediteránu se vyskytuje několik podobných a jen poměrně drobně odlišných taxonů.
Ophrys israeliticaOphrys israelitica
Ophrys israelitica
Ohrožení a ochrana: I tento tořič je samozřejmě – stejně jako všechny ostatní orchideje – zařazen k taxonům, které jsou chráněny Úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES).
Ophrys israelitica
Fotografováno dne 3. 4. 2010 (Kypr, jihozápadně od Platres).