Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Ophrys jarae-zimmermannii
Rozšíření: Nový druh tořiče, popsaný právě tímto článkem na BOTANY.cz, který byl nalezen ve východní části italského poloostrova Gargano.
Tušíme, že když popíšeme nový taxon přesně 1. dubna a navíc mu udělíme jméno odkazující na největšího Čecha Járu Cimrmana, bude v podstatě okamžitě každému jasné, že si děláme legraci, že jsme si vše vymysleli a snímky snad dokonce nějak počítačově upravili. Jenže, vážení čtenáři, tak to opravdu není, nemáme přece zapotřebí si dělat legraci z tak zásadních věcí! Tento druh jsme skutečně nalezli v přírodě.
Ekologie: Roste v křovinaté macchii a na přilehlé pastvině, na vápenci, v pásmu pahorkatiny. Kvete v dubnu.
Ophrys jarae-zimmermannii
Popis: Velmi pravděpodobně vytrvalá bylina, snad z okruhu druhu Ophrys biscutella, ovšem zároveň s markantními znaky druhu Ophrys arachnitiformis (vzhledem k výskytu na Apeninském poloostrově patrně s O. arachnitiformis subsp. tyrrhena), a vytvářející tak zatím neznámý (avšak předpokládaný) vývojový článek mezi těmito oběma druhy. Bylina je 10–30 cm vysoká, s listy v přízemní růžici kopinatými, šedozelenými. Květenství je chudokvěté, avšak květy jsou poměrně velké, listeny úzce kopinaté, vnější okvětní lístky jsou kopinaté, až 10 mm dlouhé, bělavé se zelenými pruhy, vnitřní okvětní lístky jsou taktéž kopinaté, kratší než vnější, avšak evidentně delší než u druhu O. biscutella, vždy výrazně růžové s nezaměnitelnými načervenalými tečkami, pysk je vejčitý až okrouhlý, zhruba 10 mm široký, hnědý, chlupatý, kresba ve tvaru symetricky postavené prasečí hlavy s otevřenou mordou je jen nepříliš barevně kontrastní, avšak pro druh charakteristická, přívěsek je vyvinutý, špičatý. Není zatím jasné, zda kresba na pysku souvisí se strategií rostliny v lákání výhradního opylovače.
Taxonomická poznámka: Druh jsme pojmenovali v úctě k osobnosti českého velikána Járy Cimrmana – a přiznáváme, že je to náš protest proti vyřazení tohoto génia z televizní ankety Největší Čech. Avšak vzhledem k tomu, že poslední výzkumy Ústavu dějin vědy a techniky poukázaly na skutečnost, že Jára Cimrman působil na poli botaniky výhradně pod jménem Zimmermann, podobu jeho jména jsme upravili podle mezinárodních pravidel botanické nomenklatury do této podoby. Zcela záměrně jsme potom zvolili i toto české jméno – největšího Čecha si prostě ukrást pravidly nějaké nesmyslné TV ankety nenecháme!
Ohrožení a ochrana: Jistě se na něj již teď vztahuje ochrana mezinárodní úmluvy CITES. Jinak je však zatím bez ochrany, Italové se k jeho ochraně stavějí laxně. Je proto na zvážení, zda by neměl být zařazen i do Červeného seznamu ČR a chráněn exteritoriálně zákony České republiky.
Petice: Vzhledem k tomu, že tento významný český národní rostlinný symbol roste na území cizího státu, žádáme tímto důrazně Ministerstvo věcí zahraničních, aby okamžitě začalo s Itálií jednat o převedení části východního Gargana pod správu České republiky! K podpoře tohoto úsilí byla vytvořena také petice, kterou můžete podepsat i vy!
Varování: Jakékoli následné kombinátorství u jména tohoto druhu jinými osobami – jako například jeho prohlašování za pouhý poddruh či snad dokonce varietu – se přísně zakazuje! Porušení tohoto zákazu budeme osobně tvrdě trestat fyzicky!
Ophrys jarae-zimmermanniiOphrys jarae-zimmermannii
Ophrys jarae-zimmermannii
Ophrys jarae-zimmermannii
Fotografováno dne 16. 4. 2008 (Itálie, východní Gargano).