Syn.: Arachnites lutea (Cav.) Tod., Ophrys insectifera var. lutea Gouan, Ophrys glabra Pers., Ophrys vespifera Brot.
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Ophrys lutea
Rozšíření: Mediteránní druh vyskytující se v oblasti od Portugalska až po Izrael.
Ekologie: Roste na loukách a pastvinách, v lemech křovin a lesů, garrigue, a to až do nadmořské výšky okolo 1800 m. Kvete od března do května.
Popis: Vytrvalá bylina, 10–40 cm vysoká, lodyha přímá, listy v přízemní růžici eliptické, květenství 2–8květé, sepaly nazelenalé, střední lístek přilbovitě skloněný, petaly kratší, nažloutlé, pysk okrouhlý, vypouklý, 3laločný, až 18 mm dlouhý, kresba nahnědlá s rovnoběžnými namodralými eliptickými znaky, na okraji většinou se žlutým lemem. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Tento druh tořiče je zařazen k taxonům, které jsou chráněny mezinárodní úmluvou CITES.
Ophrys luteaOphrys lutea
Ophrys luteaOphrys lutea
Ophrys lutea
Poznámka: Druh je značně variabilní, rozdíly se projevují ve velikosti rostlin, velikosti, tvaru a barvě pysku. Podle těchto znaků se rozlišuje několik poddruhů:
– nominátní poddruh se vyskytuje v celém areálu rozšíření druhu, jeho květy dosahují velikosti 14–18 mm, lem pysku žlutý;
O. l. subsp. phryganae (Devillers-Tersch. et Devillers) Melki, má menší květy (8–13 mm), pysk na kresbě krátce a hustě chlupatý, vyskytuje se ve východním Středozemí (po Itálii a Korsiku);
O. l. subsp. minor (Guss.) O. Danesch et E. Danesch [syn. O. l. subsp. murbeckii (Fleischm.) Soó, Ophrys sicula Tineo] se odlišuje od nominátního poddruhu také menšími květy, okraj pysku je žlutý, na středním laloku pysku se objevuje obrácené písmeno V v barvě centrální kresby pysku, vyskytuje se v celém areálu druhu;
O. l. subsp. galilaea (H. Fleischm. et Bornm.) Soó, má květy také menší než nominátní poddruh, roste na Blízkém východě a v Turecku;
O. l. subsp. melena Renz, jeho pysk je téměř zcela tmavý, vyskytuje se na jihu Balkánského poloostrova, na jihu Itálie a Kypru.
Některými autory jsou tyto poddruhy hodnoceny jako samostatné druhy. Na přírodních lokalitách můžeme ještě navíc sledovat bohaté zastoupení nejrůznějších přechodových forem těchto poddruhů (druhů). Jiné autority uznávají jen existenci 3 poddruhů, kromě nominátního ještě O. l. subsp. galilaea (H. Fleischm. et Bornm.) Soó, O. l. subsp. melena Renz.
Ophrys lutea
Ophrys lutea
Fotografováno ve dnech 19. a 22. 4. 2008 (Itálie, Gargano, Mattinata a Valle Carbonara).