Syn.: Ophrys fusca subsp. omegaifera (H. Fleischm.) E. Nelson, Ophrys lutea subsp. omegaifera (H. Fleischm.) Soó
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Ophrys omegaifera
Rozšíření: Mediteránní druh, vyskytuje se v oblasti od Portugalska až po Izrael. V areálu je kromě východomediteránního nominátního poddruhu rozlišováno ještě několik dalších infraspecifických taxonů, které jsou občas klasifikovány dokonce jako samostatné druhy. Patří k nim třeba Ophrys omegaifera var. basilissa (Kréta, Kyklady), O. o. subsp. dyris (Pyrenejský poloostrov, Baleáry a Maroko), O. o. subsp. fleischmannii (Kréta, Kyklady), O. o. subsp. hayekii (Sicílie) nebo O. o. subsp. israelitica (východní Mediterán). Bylo popsáno i několik kříženců (např. Ophrys ×vasconica ze severu Španělska a jihozápadu Francie).
Ekologie: Roste na slunných otevřených kamenitých pláních, úhorech a v křovinaté vegetaci s vápencovým podkladem, také ve stínu olivových hájů a světlých borových lesů, vystupuje do výšky okolo 1200 m. Kvete od ledna do dubna.
Ophrys omegaifera
Popis: Vytrvalá bylina s přízemní růžicí listů a lodyhou přímou, 10–20 cm dlouhou. Květenství je terminální, chudé, 2–8květé, vnější a vnitřní okvětní lístky jsou zelenavé, pysk je až 28 mm dlouhý, vypouklý nebo i plochý, zřetelně 3laločný, chlupatý, dolní část pysku je hnědá, s kresbou ve tvaru řecké litery omega či písmene W. Plodem je tobolka. Jednotlivé infraspecifické taxony se od sebe odlišují především tvarem, velikostí i zbarvením pysku, velikostí okvětních lístků, rozdíly lze postřehnout i v době květu.
Ohrožení a ochrana: Rovněž tento tořič je chráněn Úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES).
Ophrys omegaifera
Ophrys omegaiferaOphrys omegaifera
Ophrys omegaifera
Ophrys omegaifera
Fotografovali Karel a Eva Rencovi, od 8. do 12. 4. 2017 (Řecko, Kréta, úpatí Mt. Thriptis, poblíž městečka Geraki a podhůří masivu Dikti).