Syn.: Ophrys arachnites var. scolopax (Cav.) Fiori et Paol., Ophrys atropos Barla, Ophrys fuciflora subsp. scolopax (Cav.) H. Sund., Ophrys holoserica subsp. scolopax (Cav.) H. Sund., Ophrys santonica J. M. Mathé et Melki
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Ophrys scolopax
Rozšíření: Druh Ophrys scolopax se vyskytuje v celém Středozemí, zasahuje i na Balkánský poloostrov, jeho areál se táhne přes Malou Asii a Kavkaz až do Íránu. Jedná se o druh morfologicky variabilní, podle tvaru a velikosti pysku i podle tvaru vnitřních okvětních lístků bývá rozlišováno zhruba osm vnitrodruhových taxonů, které jsou v konceptech některých autorů orchidejářské literatury (např. P. Delforge) klasifikovány dokonce jako samostatné druhy. Nominátní poddruh (na našich snímcích) najdeme jen v západní části Mediteránu, na Pyrenejském poloostrově, v severozápadní Africe, jižní Francii i na italském ostrově Lampedusa, v jižní Francii roste také Ophrys scolopax subsp. philippei. Na východě Středozemí se zase objevují poddruhy O. s. subsp. cornuta, O. s. subsp. heldreichii nebo O. s. subsp. rhodia, též varieta O. s. var. minutula. Poddruh O. s. subsp. apiformis je potom endemitem jihomediteránním, O. s. subsp. conradiae najdeme jen na Korsice a Sardinii.
Ekologie: Roste na loukách a pastvinách, v křovinaté mediteránní vegetaci (garrigue), v lesních lemech i olivových hájích, od mořského pobřeží stoupá až do nadmořské výšky okolo 1500 m. Kvete od března do června.
Ophrys scolopax
Popis: Vytrvalá bylina se 2 podzemními hlízkami a lodyhu přímou, 10–50(–60) cm dlouhou. Přízemní listy jsou kopinaté, 3–10 cm dlouhé, špičaté. Květenství je hroznovité, 3–15květé, okvětní lístky jsou růžové až načervenalé, vzácněji i bělavé, vnější okvětní lístky jsou podlouhle vejčité, 8–12 mm dlouhé, lysé, vnitřní úzce trojúhelníkovité, dosahují asi třetiny délky lístků vnějších, pysk je vejčitý, až 12 mm dlouhý, hnědý, 3laločný, prostřední lalok je vyklenutý, zakončený vzhůru zahnutým přívěskem, postranní laloky s protaženými hrbolky až 5 mm dlouhými, zrcátko je nafialovělé, ve tvaru písmene X, žlutě ohraničené. Plodem je tobolka, 2–3,4 cm dlouhá.
Ohrožení a ochrana: Druh je mezinárodně chráněn obchodní úmluvou CITES. Červený seznam IUCN (2011) jej z hlediska ohrožení klasifikuje jako druh méně dotčený (LC).
Ophrys scolopax
Ophrys scolopax
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 1. 5. 2017 (Portugalsko, Monumento Natural da Pedra da Mua).