Syn.: Arachnites aranifera (Huds.) Bubani, Myodium araniferum (Huds.) Salisb., Ophrys aranifera Huds., Ophrys camusii Cortesi, Ophrys exaltata Ten., Ophrys fucifera Curt.
Česká jména: tořič pavoukonosný (Presl 1846), bezostrožka zelená (Sloboda 1852), tořič pavoukonosný (Polívka 1912, Dostál 1989)
Slovenská jména: hmyzovník pavúkovitý (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Ophrys sphegodes

Ophrys sphegodes

Rozšíření: Centrum areálu se nachází ve Středomoří, druh však zasahuje i na do severněji položených oblastí Evropy, objevuje se v Anglii, Belgii, Německu, Rakousku, na Slovensku a v Maďarsku, na východ jeho areál pokračuje až na Krym a Kavkaz, odtud je však znám v poddruhu taurica.
U nás je jeho výskyt nejasný, nelze ani jednoznačně potvrdit jeho výskyt historický, ve starší literatuře však býval uváděn na několika lokalitách. F. Polívka ho v roce 1902 (s odkazem na E. Formánka) uváděl z Moravského podhůří Vysočiny (mezi Třebíčí a Budějovicemi nad Oujezdem), z Pavlovských kopců i z Bílých Karpat u Velké (v posledním případě s odkazem na J. Zahradníka). Ovšem již tehdy psal, že se jedná o druh pro Moravu pochybný, v novější době nenalezený. Navíc ve Formánkově Květeně je údaj o výskytu na Pavlovských kopcích uveden nejasně, spíš zde asi Formánek měl na mysli druh O. muscifera, tedy vlastně Ophrys insectifera.
Ekologie: Roste na slunných stanovištích v teplých oblastech, půdy vyhledává neutrální až silně alkalické.
Popis: Vytrvalá bylina s kulovitými hlízami, podlouhlými sivozelenými listy v dolní části lodyhy, ve střední části pochvovitými, v horní pouze listenovitými. Výška se pohybuje od 15 do 40 cm. Květenství je chudokvěté, složené z 2–9 květů. Pysk je vypouklý, nedělený, s lysou kresbou v podobě písmene H. Druh je silně mykotrofní, jeho pěstování v kultuře je obtížné.
Ohrožení a ochrana: Tořič pavoukonosný patří v zaalpském prostoru k velice vzácným a vážně ohroženým druhům, jeho populace ve střední Evropě se výrazně zmenšuje. V Česku velmi pravděpodobně neroste a patrně ani u nás nikdy nerostl (A3), na Slovensku patří ke kriticky ohroženým (CR) a zákonem chráněným druhům, chráněným druhem je i ve Velké Británii, Maďarsku a Srbsku. Je také zahrnut pod ochranu mezinárodní úmluvy CITES.
Ophrys sphegodesOphrys sphegodes
Ophrys sphegodes
Fotografováno dne 6. 5. 2004 (Slovensko, Vŕšok).