Syn.: Arachnites tenthredinifera (Willd.) Tod.
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Ophrys tenthredinifera
Rozšíření: Mediteránní druh – roste v celém Středozemí, kromě západoasijských oblastí.
Ekologie: Roste na loukách a pastvinách, v nízkých křovinách (garrigue), na mýtinách, do nadmořské výšky 900 m.
Popis: Vytrvalá bylina s podzemními hlízami, 10–40 cm vysoká, lodyha přímá, listy střídavé, dolní listy v dolní části lodyhy sblížené, podlouhlé až vejčité, lodyžní listy užší, květy v řídkém 3–10květém klasu, vnější okvětní lístky eliptické až okrouhlé, většinou růžové, pysk čtvercový, 11–14 × 11–14 mm, na okraji žlutý, ve středu hnědý, při bázi hnědé skvrnky se světlou kresbou, často ve tvaru písmene U. Kvete od dubna do května. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Druh je zahrnut pod ochranu mezinárodní úmluvy CITES, zákon jej chrání ve Francii.
Ophrys tenthrediniferaOphrys tenthredinifera
Ophrys tenthredinifera
Poznámka: Poměrně dosti variabilní druh, některými autory je v jeho rámci rozlišováno několik poddruhů, variet i forem, a jak už to tak u orchidejí bývá zvykem, mnoho z těchto infraspecifickým taxonů je hned klasifikováno i v úrovni samostatných druhů. A tak jsou údajně rozlišovány Ophrys ficalhoana (na následující fotografii), O. aprilia, O. grandiflora, O. villosa a další. Jistě většinu z nich lze považovat jen za formy druhu Ophrys tenthredinifera.
Ophrys ficalhoana
Fotografovali Ladislav Hoskovec, ve dnech 18. a 20. 4. 2008 (Itálie, Gargano, Coppa del Sacramento a Coppa della Macchia) a Tomáš Figura – Ophrys ficalhoana, dne 28. 4. 2011 (Španělsko, Andalusie, Sierra de Torcal).