Syn.: Ophrys carmeli H. Fleischm. et Bornm., Ophrys dinsmorei Schltr., Ophrys cornuta Steven in M.-Bieb. subsp. orientalis Renz, Ophrys orientalis (Renz) Soó
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Ophrys umbilicata
Rozšíření: Druh se vyskytuje v oblasti východního Středozemí a jihozápadní Asie – od Albánie a Řecka přes Turecko a Kypr až do Sýrie, Izraele a Íránu. V tomto areálu bylo popsáno několik poddruhů, nominátní subspecie (na našich fotografiích) se vyskytuje na ostrovech v Egejském moři, v jižním Turecku, na Kypru, v západní Sýrii, Libanonu a Izraeli.
Ekologie: Roste na křovinatých stráních a svazích, garrigue, phrygana, také ve světlých lesích a v lesních lemech, v pásmu od pobřeží až do nadmořské výšky okolo 800(–1200) m.
Ophrys umbilicata
Popis: Vytrvalá bylina, 10–25(–40) cm vysoká, lodyha je přímá, listy v přízemní růžici jsou podlouhle kopinaté. Květenství je zhruba 5 cm dlouhé, 2–7(–10)květé, sepaly jsou narůžovělé nebo bílé, až 15 mm dlouhé, střední lístek je přilbovitě skloněný, petaly jsou poměrně krátké, asi 6 mm dlouhé, pysk je 3laločný, až 12 mm dlouhý, střední lalok je nejširší až pod středem, je hnědý s nažloutlou kresbou. Vykvétá od února do začátku května. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Také tento tořič (stejně jako všechny ostatní vstavačovité) je zařazen k taxonům, které jsou chráněny Úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy (CITES).
Poznámka: Jedná se o velmi variabilní druh, rozlišuje se řada poddruhů, např. Ophrys umbilicata Desf. subsp. attica (Boiss. et Orph.) J. J. Wood, O. u. subsp. bucephala (Gölz et H. R. Reinhard) Biel, O. u. subsp. calycadniensis Perschke, O. u. subsp. flavomarginata (Renz) Faurh., O. u. subsp. khuzestanica Renz et Taubenheim, O. u. subsp. lapethica (Gölz et H. R. Reinhard) Faurh., O. u. subsp. rhodia H. Baumann et Künkele aj. Některými autory jsou tyto poddruhy hodnoceny dokonce jako samostatné druhy. Jejich taxonomická hodnota (a to v některých případech i na úrovni poddruhu) je sporná.
Ophrys umbilicataOphrys umbilicata
Ophrys umbilicata
Fotografováno ve dnech 28. a 29. 3. 2010 (Kypr, British Sovereign Base Area of Akrotiri a jihovýchodně od Platres).