Je tomu již dávno, co oblíbený autor SciFi Ludvík Souček vydal knihu s názvem Obrazový opravník obecně oblíbených omylů. Název knihy mi připadal roztomilý, a tak jsem si ho vypůjčil pro tento článek i novou rubriku na BOTANY.cz.
Tamarix tetrandra
Pokud se podíváme po katalozích zahradních školek, tak se dočkáme občas zajímavých překvapení. Nějaký ten překlep, nové české jméno, které nikdy nikdo neslyšel, a občas i neexistující taxon. Velice časté jsou však i záměny mezi dvěma druhy. Bohužel ty nemáme šanci před nákupem zjistit. Většinou si jméno zapamatujeme a rostlinu pod ním šíříme dál, aniž bychom věděli, že původní rostlina byla špatně určená.
Asi nejčastější záměnou tradovanou našimi zahradními školkami už několik desetiletí je tamaryšek čtyřmužný (Tamarix tetrandra). Projdete-li nabídkové katalogy na internetu a prohlédnete-li si fotografie, tak nakonec zjistíte, že ve všech případech se jedná o tamaryšek malokvětý (Tamarix parviflora).
Tamarix parviflora
Jaké jsou tedy rozdíly mezi oběma druhy? Pěkně růžově kvetoucí tamaryšek je obvykle Tamarix parviflora. U nás se totiž pěstuje pouze jeden barevný klon v růžové „tamaryškové“ barvě. Pokud se barva odchyluje, měli bychom zbystřit a podívat se na květ blíže.
Tamaryšky
Oba druhy kvetou pouze na jaře na bezlistých či právě rašících větvích, nevykvetávají během léta. Oba mají květy čtyřčetné – tím se liší od zbývajících tamaryšků s květy pětičetnými. Pokud by se v květenství objevily kromě čtyřčetných květů navíc i květy pětičetné, pravděpodobně se jedná o T. gracilis, ale tento druh se nejspíše nepěstuje.
O časté záměně obou druhů píše již ve své trojdílné dendrologii Gerd Krüssmann v roce 1978, ale zajetá praxe stále trvá.
U nás se za T. parviflora zaměňoval i zcela nepodobný tamaryšek galský (T. gallica). Je to možná tím, že Josef Dostál v Nové květeně ČSSR (1989) udává pouze jeden pěstovaný druh, a to právě T. gallica. Popis je v Květeně sice správný, ale to nebránilo tomu, aby se v mnoha citacích objevil právě tento druh jako jediný u nás pěstovaný tamaryšek.
Tamaryšek galský se řadí k teplomilným druhům a u nás se občas pěstuje na jihu Moravy. Můžete se s ním setkat podél dálnice z Brna do Bratislavy a v oblasti kolem Velkých Bílovic, Pavlova a Lednice. V ostatních částech republiky je prakticky neznámý. V mnoha dendrologiích se objevuje jako druh vhodný pro pěstování také T. anglica. Tamarix anglica je však synonymum pro T. gallica.
Ještě před pár lety bylo možné říci, že tamaryšek s pětičetnými květy, který v našich zahradách kvete koncovými latami v létě (a je pěstován na jižní Moravě) je T. gallica. Dnes tomu již tak není, protože se začal hojně dovážet jiný pětičetný druh Tamarix ramosissima. Tento druh má bohatší vzpřímené laty. A možná se u nás pěstuje ještě jeden pětičetný druh tamaryšek čínský (Tamarix chinensis), což je stará zahradní rostlina východní Asie, která se objevuje v evropských zahradách od 19. století. Pětičetné tamaryšky jsou nepříjemné velkou plasticitou znaků, nejednotným termínem kvetení v rámci jednoho druhu – obvykle mohou kvést na loňských větvích na jaře i na letošních větvích v létě. A samozřejmě, že bohatost květenství i jednotlivé metrické znaky hodně závisí na stanovištních podmínkách.

Základní znaky pro určení jsou v následující tabulce:
Tamaryšky
Podle znaků v tabulce již získáme „kvalifikovaný“ odhad, o který z pětičetných druhů se může jednat. Pod silnou lupou si prohlédneme květ – tedy květní disk a to, jak z něj vyrůstají tyčinky. Tím bezpečně od sebe jednotlivé druhy odlišíme.
Na pérovce překreslené z monografie B. R. Bauma: The genus Tamarix je znázorněn pohled na květní disk shora po odstranění korunních lístků a pestíku. U T. gallica vyrůstají tyčinky přímo z květního disku, u T. ramosissima zpod květního disku, na disku jsou hrboly – zachovalé báze druhé řady (zakrnělých) tyčinek. V každém hrbolu je výrazná „prohlubeň“. U T.chinensis je situace podobná, jen prohlubeň není tak výrazná a u 2 či 3 hrbolů zcela chybí.
Tamaryšky
A na závěr ještě uvádím přehled „živých“ a stále se v literatuře i na netu objevujících synonym:

Tamarix ramosissima Ledeb.
syn.: Tamarix pentandra Pall., Tamarix odessana Stev., Tamarix eversmannii Presl

Tamarix gallica L.
syn.: Tamarix anglica Webb, Tamarix algeriensis hort., Tamarix brachylepis Sennen

Tamarix chinensis Lour.
syn.: Tamarix juniperina Bge., Tamarix japonica hort., Tamarix amurensis hort., Tamarix elegans Spach.

Tamarix chinensis