Syn.: Opuntia wentiana Britton et Rose
Čeleď: Cactaceae Juss. – kaktusovité
Opuntia caracassana
Rozšíření: Druh se pravděpodobně vyskytuje jen na karibském pobřeží Venezuely a Kolumbie, objevuje se i na Nizozemských Antilách, snad i na ostrově Trinidad. Podobné rostliny uváděné pod jménem Opuntia salvadorensis jsou známy i ze středoamerického Salvadoru, jejich vztah k rostlinám z jihu Karibiku je však nejasný, spíše snad pochybný.
Ekologie: Roste na suchých kamenitých a skalnatých svazích, v xerofilní křovinaté vegetaci, v pásmu od mořského pobřeží až do nadmořské výšky okolo 1400 m.
Opuntia caracassana
Popis: Kaktus sloupovitého až keřovitého habitu, 40–120 cm vysoký. Stonkové články jsou 10–12(–25) cm dlouhé, dužnaté, poněkud zploštělé, eliptické až obvejčité, na vrcholu zaokrouhlené, světle zelené až šedozelené, listy jsou drobné, záhy opadavé, trny vyrůstají po 2–4, jsou nestejné, 2,5–4 cm dlouhé, světle žluté, později bělavé. Květy vyrůstají jednotlivě, jsou poměrně malé, dosahují 6–7 cm v průměru, okvětní lístky jsou žluté. Plody jsou malé, dužnaté, červené.
Ohrožení a ochrana: Stejně jako všechny ostatní rostliny kaktusovité, je i tento druh chráněn mezinárodní obchodní úmluvou CITES. Červený seznam IUCN (2013) jej řadí k druhům méně dotčeným (LC).
Opuntia caracassana
Opuntia caracassana
Opuntia caracassana
Opuntia caracassana
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 16. 1. 2016 (Venezuela, Parque nacional Mochima).