Syn.: Cactus ficus-indica L., Cactus decumanus Willd., Opuntia compressa J. F. Macbr., Opuntia opuntia (L.) Karst., Opuntia vulgaris P. Mill.
Česká jména: nopál smokvec (Presl 1846), opuncie mexická (Mareček 1999), opuncie, nopál (Kubát 2002)
Čeleď: Cactaceae Juss. – kaktusovité

Opuntia ficus-indica

Rozšíření: Druh je původní ve Střední Americe (centrální Mexiko), kde byl pěstován už před 9 tisíci lety. Již na počátku novověku byl přivezen do Evropy, v Mediteránu byl kultivován, v mnoha oblastech světa zplaněl. Byl zavlečen i do Jižní Ameriky, Makaronésie, severní i jižní Afriky, jihozápadní Asie, Austrálie a do Tichomoří. Místy se invazivně šíří.

Ekologie: Roste v aridních a semiaridních oblastech, na suchých svazích a skalách, také na úhorech, v okolí lidských sídel a cest, většinou v pásmu od pobřeží až do nadmořské výšky okolo 300 m. Kvete od května do července.

Popis: Vytrvalý sukulentní keř, 3–6 m vysoký, starší části lodyhy jsou dřevnaté, jednotlivé zploštělé články jsou dužnaté, obvejčité až podlouhlé, až 50 cm dlouhé, lístky záhy opadavé, jen 3 mm dlouhé, z jejich úžlabí vyrůstají dlouhé trny, vedle nich i drobné háčkovité glochidie. Květy jsou jednotlivé, 8–10 cm v průměru, okvětní lístky jsou žluté. Plodem je kulovitá bobule se šťavnatou dužinou.

Ohrožení a ochrana: Opuntia ficus-indica je v některých regionech světa invazivním druhem. Avšak všechny druhy čeledi Cactaceae jsou chráněny podle mezinárodní úmluvy o obchodu s ohroženými druhy rostlin CITES. V případě opuncií se však jedná samozřejmě jen o rostliny z původních lokalit, pěstované a naturalizované rostliny jsou z této ochrany vyňaty.

Využití: Plody se používají jako potravina, konzumují se čerstvé, vařené, sušené i kandované, vyrábějí se z nich marmelády, sirupy i pálenka. Mladé listy (zbavené trnů a glochidií) se požívají jako zelenina. Na opunciových plantážích se dříve choval červec nopálový (Dactylopius coccus), tzv. kočenila, z něhož se vyrábělo karmínové barvivo pro kosmetiku a potravinářství. Červec se nechoval jen na tomto druhu, pro jeho získávání se pěstovaly i jiné druhy nopálů, např. Nopalea cochenillifera.

Poznámka: V kultuře je několik forem a kultivarů, kulturní rostliny jsou často beztrnné. Rod Opuntia je zastoupen mnoha druhy (údaje o jejich počtu se liší podle jednotlivých autorů, uvádí se od 90 do 300 taxonů). Některé mrazuodolné druhy opuncií byly vysazeny i do naší přírody. Tato exotika působí velmi podivným dojmem, rostliny se objevují i v chráněných územích, dokonce i na botanicky cenných lokalitách (Pavlovské vrchy, Chuchelský háj aj.).

Opuntia ficus-indicaOpuntia ficus-indica
Opuntia ficus-indicaOpuntia ficus-indica

Fotografováno dne 28. 6. 2005 (Portugalsko, Madeira, Levada dos Piornais).