Čeleď: Cactaceae Juss. – kaktusovité
Opuntia galapageia
Rozšíření: Endemit Galapág. Starší taxonomická koncepce u tohoto druhu rozlišuje tři variety: nominátní Opuntia galapageia var. galapageia by měla růst na ostrovech Pinta a Santiago, O. g. var. macrocarpa pochází z ostrova Pinzón, třetí varieta O. g. var. profusa se vyskytuje na ostrovech Isabela, Rábida a Santiago. Leč v roce 2006 došlo k druhovým a vnitrodruhovým klasifikačním posunům, jejichž výsledkem bylo sloučení galapážských endemických druhů Opuntia megasperma a Opuntia echios se zde popisovaným druhem. To však ve výsledku ulehčení determinace jednotlivých typů galapážských opuncií nepřineslo, dnes se totiž v rámci druhu Opuntia galapageia rozlišuje pěkných 11 variet.
Ekologie: Roste v suchých křovinách a lesích, na kamenitých svazích, většinou v pobřežním pásmu, může však stoupat až do nadmořské výšky okolo 1500 m.
Opuntia galapageia
Popis: Mohutný kaktus se sloupovitým habitem, 3–5(–12) m vysoký. Stonky jsou pokryté trny, později olysávají, jejich borka je pak načervenalá až černá. Stonkové články jsou 38–50 cm dlouhé a 27–32 cm široké, zploštělé, dužnaté, listy 2–9 mm dlouhé, avšak záhy opadavé, většinou tedy nepřítomné, trny po (1–)5–35(–50), žluté nebo oranžovočervené, 1–12 cm dlouhé. Květy vyrůstají jednotlivě, jsou 5–10 cm dlouhé, dosahují až 9 cm v průměru, jsou žluté. Plody jsou dužnaté, 4–12 cm dlouhé, zelené, žlutozelené až nahnědlé.
Ohrožení a ochrana: Červený seznam IUCN (2013) se s taxonomickou revizí z roku 2006 vypořádal po svém – naprosto všechny galapážské opuncie (včetně dosud samostatných druhů Opuntia helleri, Opuntia insularis, Opuntia myriacantha a Opuntia saxicola) spojil do jediného druhu Opuntia galapageia, který ohodnotil jako méně dotčený (LC). Toto počínání se nám sice z taxonomického hlediska může jevit jako poněkud svérázné, nicméně lze předpokládat, že opuncie na Galapágách zřejmě skutečně větším rizikům vystaveny nejsou, ostrovy jsou chráněny národním parkem, nad kterým bdí i mezinárodní organizace UNESCO. Druh je chráněn i úmluvou CITES.
Opuntia galapageia
Opuntia galapageiaOpuntia galapageia
Opuntia galapageiaOpuntia galapageia
Opuntia galapageia
Opuntia galapageia
Opuntia galapageia
Fotografovala Ljuba Procházková, ve dnech 5. 10. 2015 (Ekvádor, Galapágy, Santiago) a 6. 10. 2015 (Galapágy, Seymour).