Zvýšený zájem lidí o orchideje je jevem velmi starým. Vstavačovité byly už ve starověku a středověku z nesmyslných důvodů ničeny pro své hlízy, ze kterých dryjáčníci připravovali obskurní elixíry lásky. Ovšem ani v novověku jejich „popularita“ neupadla. Projevy silné orchideománie můžeme sledovat od 19. století. Tehdy se totiž staly tropické druhy orchidejí vyhledávanými trofejemi evropských skleníků.

Cypripedium calceolus

Byly pořádány velké vědecké expedice, které přivážely na starý kontinent nové exotické druhy (Nikolaus Joseph Jacquin, Tadeáš Haenke, Johann Pohl). Vznikaly dokonce i celé zahradnické firmy, které měly zajišťovat plynulý dovoz orchidejí do Evropy (Louis Benoît van Houtte, Benedikt Roezl, Henry Sander). Nutno zdůraznit, že tato záliba byla velmi finančně nákladná, mohli si ji dovolit jen skutečně bohatí milovníci rostlin (panovnické dvory, James Bateman, u nás třeba děčínský hrabě Franz Thun-Hohenstein, sychrovský kníže Rohan nebo baron Theodor Karel Hrubý z Jelení) nebo vědecké instituce (například některé botanické zahrady).
Později se z této ve své podstatě aristokratické orchideománie stala záliba širokých mas, což s sebou přineslo i prvky značné profanace, od sedmdesátých let 19. století se stále častěji hovořilo i o ničení tropických orchidejí při jejich intenzivním sběru (upozornil na to už německý botanik Reichenbach). Zahradnické firmy zaplavily evropský trh lacinějšími hybridy, takže ceny orchidejí poklesly. Teď si je mohly dovolit i méně solventní skupiny obyvatel, zájem o ně stále vzrůstal. O všechny druhy orchidejí se začali místo profesionálních botaniků zajímat stále výrazněji amatéři. Tato situace v podstatě trvá dodnes. Orchidejáři nelitují dlouhých cest za svými favorizovanými rostlinami, sdružují se do klubů i občanských sdružení, neváhají vydávat své vlastní botanické postřehy i knižně. K orchidejím často intenzivně přilne i botanicky nadšená dospívající mládež s velmi nedostatečnou znalostí ostatních skupin rostlin, tedy o to náchylnější k nekritickému přebírání pochybných informací. Tato situace tedy ve své perspektivě nikterak radostná není. Je veskrze potřebné se začít vztahu lidí k orchidejím více věnovat, zažehnávat možné problémy, které při přehnané náklonnosti lidí k pouze jediné skupině rostlin mohou vznikat.
Orchideje tedy nepochybně patří k rostlinám velmi oblíbeným, zaregistrovali jsme, že řada čtenářů je hledá i na našem webu. Proto jsme se rozhodli jim pomoci při získávání informací o těchto pozoruhodných rostlinách a vytvořili tento soupis našich vstavačovitých z BOTANY.cz. Zařadili jsme sem i křížence. Soupis budeme průběžně doplňovat o další druhy.

Neotinea tridentata

S orchidejemi se u nás můžeme setkat na řadě míst: rostou na horských loukách (např. Dactylorhiza fuchsii, Pseudorchis albida, Traunsteinera globosa aj.), ale i v lesostepních oblastech (Ophrys holoserica subsp. holubyana, O. apifera, Orchis militaris, O. purpurea), najdeme je na místech suchých (např. Cephalanthera rubra, Ophrys insectifera) i dostatečně vlhkých (Dactylorhiza majalis, Hammarbya paludosa, Liparis loeselii aj.). Zdálo by se tedy, že jsou poměrně hojné, široce rozšířené. To je však pravda jen částečná – početnost biotopů, na kterých orchideje rostou, totiž není identická s jejich samotnými počty, mnohé z těchto rostlin jsou velmi vzácné. Všechny naše orchideje jsou zapsány v Červeném seznamu ohrožených druhů rostlin, jejich sběr v přírodě je tedy nevhodný. Některé z nich jsou i chráněné zákonem a ochranářskými úmluvami (např. CITES, Bernská úmluva) – tyto druhy je zakázáno sbírat zcela, nesmějí se dokonce bez řádného dokladu o původu rostliny ani pěstovat v zahradách.
Orchideje si naši úctu jistě zaslouží, vždyť lidé k nim po celá staletí příliš ohleduplní nebyli! A rozhodně nezapomínejme, že přírodu je nutné chránit jako celek – přílišné lpění jen na vybrané úzké skupině rostlin je nesmyslné.

Seznam druhů čeledi Orchidaceae Juss. z území České republiky, které jsou obsaženy v Herbáři webu BOTANY.cz:

Anacamptis morio (L.) R. M. BATEMAN, PRIDGEON et M. W. CHASE
Anacamptis palustris (JACQ.) R. M. BATEMAN, PRIDGEON et M. W. CHASE
Anacamptis pyramidalis (L.) L. C. RICH.
Cephalanthera damasonium (MILL.) DRUCE
Cephalanthera longifolia (L.) FRITSCH
Cephalanthera rubra (L.) L. C. RICHARD
Corallorhiza trifida CHÂTEL.
Cypripedium calceolus L.
Dactylorhiza ×aschersoniana (HAUSSKN.) BORSOS et SOÓ
Dactylorhiza bohemica BUSINSKÝ
Dactylorhiza ×braunii nothosubsp. lilacina F. PROCH.
Dactylorhiza curvifolia (NYL.) CZEREP.
Dactylorhiza fuchsii (DRUCE) SOÓ subsp. fuchsii
Dactylorhiza fuchsii subsp. soóana BORSOS
Dactylorhiza incarnata (L.) SOÓ
Dactylorhiza incarnata subsp. serotina (HAUSSKN.) SOÓ et D. M. MOORE
Dactylorhiza maculata (L.) SOÓ
Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica (SCHUR) SOÓ
Dactylorhiza majalis (RCHB.) HUNT et SUMMERH.
Dactylorhiza majalis subsp. turfosa F. PROCH.
Dactylorhiza ×prochazkana BUSINSKÝ
Dactylorhiza ×ruppertii (M. SCHULTZE) BORSOS et SOÓ
Dactylorhiza sambucina (L.) SOÓ
Dactylorhiza ×silvae-gabretae F. PROCH. et ČURN
Dactylorhiza sudetica (POECH ex RCHB. f.) AVER.
Dactylorhiza traunsteineri (SAUTER) SOÓ
Dactylorhiza traunsteineri subsp. carpatica BATOUŠEK et KREUTZ
Dactylorhiza viridis (L.) R. M. BATEMAN, PRIDGEON et M. W. CHASE
Epipactis albensis NOVÁKOVÁ et RYDLO
Epipactis atrorubens (HOFFM.) BESSER
Epipactis greuteri H. BAUMANN et KŰNKELE
Epipactis helleborine (L.) CRANTZ
Epipactis leptochila (GODF.) GODF.
Epipactis leptochila subsp. neglecta KŰMPEL
Epipactis microphylla (EHRH.) SW.
Epipactis muelleri GODFERY
Epipactis palustris (L.) CRANTZ
Epipactis pontica TAUBENHEIM
Epipactis pseudopurpurata MEREĎA
Epipactis purpurata SM.
Epipactis tallosii MOLNÁR et ROBATSCH
Epipactis voethii ROBATSCH
Epipogium aphyllum (F. W. SCHMIDT) SCHWARTZ
Goodyera repens (L.) R. BROWN
Gymnadenia conopsea (L.) R. BROWN
Gymnadenia conopsea subsp. montana BISSE
Gymnadenia densiflora (WAHLENB.) A. DIETR.
Hammarbya paludosa (L.) O. KUNTZE
Himantoglossum adriaticum H. BAUMANN
Limodorum abortivum (L.) SW.
Liparis loeselii (L.) RICH.
Listera cordata (L.) R. BR.
Listera ovata (L.) R. BR.
Malaxis monophyllos (L.) SWARTZ
Neotinea ×dietrichiana (BOGENH.) H. KRETZSCHMAR, ECCARIUS et H. DIETR.
Neotinea tridentata (SCOP.) R. M. BATEMAN, PRIDGEON et M. W. CHASE
Neotinea ustulata (L.) R. M. BATEMAN, PRIDGEON et M. W. CHASE
Neottia nidus-avis (L.) RICH.
Ophrys apifera HUDS.
Ophrys holoserica subsp. holubyana (ANDRASOVSZKY) DOSTÁL
Ophrys insectifera L.
Orchis ×hybrida BOENNGH. ex RCHB.
Orchis mascula (L.) L. subsp. mascula
Orchis mascula subsp. signifera (VEST) SOÓ
Orchis militaris L.
Orchis pallens L.
Orchis purpurea HUDS.
Platanthera bifolia (L.) RICH.
Platanthera chlorantha (CUSTER) RCHB.
Pseudorchis albida (L.) Á. et D. LÖVE
Spiranthes spiralis (L.) CHEVALL.
Traunsteinera globosa (L.) RCHB.