V Mikanově soupisu rostlin pěstovaných v pražské botanické zahradě na Smíchově z roku 1776 (Catalogus plantarum omnium juxta systematis vegetabilium Caroli a Linné editionem novissimam decimam tertiam in usum horti botanici Pragensis) poněkud překvapuje dosti vysoký počet rostlin vstavačovitých (Orchidaceae); je tu uvedeno 107 taxonů. Pokusili jsme se tyto rostliny identifikovat a tehdejší pražskou sbírku srovnat s dobově blízkou sbírkou orchidejí v anglickém Kew. Zde jsme vycházeli ze soupisu Hortus Kewensis; Or a Catalogue of the Plants Cultivated in the Royal Botanic Garden at Kew), který pochází z roku 1789 a sepsal ho britský botanik William Aiton (1731–93). Zjistili jsme při tom, že v Kew v této době bylo pěstováno pouhých 41 taxonů těchto rostlin. Pražská sbírka orchidejí byla v této době tedy rozhodně neobyčejná.

1776 Praha – Joseph Gottfried Mikan: Catalogus plantarum omnium juxta systematis vegetabilium Caroli a Linné editionem novissimam decimam tertiam in usum horti botanici Pragensis:

Arethusa bulbosaArethusa bulbosa, severoamerický druh
Arethusa divaricataCleistesiopsis divaricata, severoamerický druh
Arethusa ophioglossoidesPogonia ophioglossoides, severoamerický druh
Cypripedium bulbosumCalypso bulbosa, cirkumboreální druh
Cypripedium calceolusCypripedium calceolus, eurasijský druh
Epidendrum aloifoliumCymbidium aloifolium, jihovýchodní Asie
Epidendrum amabilePhalaenopsis amabilis, jihovýchodní Asie
Epidendrum carinatumDendrobium carinatum, jihovýchodní Asie
Epidendrum caudatumBrassia caudata, neotropický druh
Epidendrum ciliareEpidendrum ciliare, neotropický druh
Epidendrum coccineumOrnithidium coccineum, neotropický druh
Epidendrum cochleatumProsthechea cochleata, neotropický druh
Epidendrum cucullatumBrassavola cucullata, neotropický druh
Epidendrum ensifoliumCymbidium ensifolium, jihovýchodní Asie
Epidendrum flos aerisArachnis flos-aeris, jihovýchodní Asie
Epidendrum furvumVanda furva, jihovýchodní Asie
Epidendrum graminifoliumOctomeria graminifolia, neotropický druh
Epidendrum guttatumTolumnia guttata, neotropický druh
Epidendrum juncifoliumTrichocentrum cebolleta, neotropický druh
Epidendrum lineareIsochilus linearis, neotropický druh
Epidendrum moniliformeDendrobium moniliforme, jihovýchodní Asie
Epidendrum nocturnumEpidendrum nocturnum, neotropický druh
Epidendrum nodosumBrassavola nodosa, neotropický druh
Epidendrum ophioglossoidesStelis ophioglossoides, neotropický druh
Epidendrum ovatumDendrobium ovatum, Indie
Epidendrum punctatumCyrtopodium punctatum, neotropický druh
Epidendrum pusillumErycina pusilla, neotropický druh
Epidendrum retusumRhynchostylis retusa, jihovýchodní Asie
Epidendrum ruscifoliumPleurothallis ruscifolia, neotropický druh
Epidendrum scriptumGrammatophyllum scriptum, jihovýchodní Asie
Epidendrum secundumEpidendrum secundum, neotropický druh
Epidendrum spatulatumVanda spathulata, Indie
Epidendrum tenuifoliumCleisostoma tenuifolium, jihovýchodní Asie
Epidendrum tuberosumGeodorum terrestre, jihovýchodní Asie
Epidendrum vanillaVanilla mexicana, neotropický druh
Limodorum altumEulophia alta, afroamerický druh
Limodorum tuberosumCalopogon tuberosus, severoamerický druh
Ophrys alpinaChamorchis alpina, evropský druh
Ophrys anthropophoraOrchis anthropophora, evropský druh
Ophrys atrataCeratandra atrata, jihoafrický druh
Ophrys caffraPterygodium caffrum, jihoafrický druh
Ophrys camtschateaNeottia camtschatea, Sibiř, severní Čína
Ophrys catholicaPterygodium catholicum, jihoafrický druh
Ophrys cernuaSpiranthes cernua, severoamerický druh
Ophrys circumflexaDisperis circumflexa, jihoafrický druh
Ophrys corallorhizaCorallorhiza trifida, cirkumboreální druh
Ophrys cordataListera cordata, cirkumboreální druh
Ophrys insectifera
– α myodesOphrys insectifera, evropský druh
– β arachnitesOphrys apifera, evropský druh
Ophrys lilifoliaLiparis liliifolia, severoamerický druh
Ophrys loeseliiLiparis loeselii, eurasijsko-severoamerický druh
Ophrys monophyllosMalaxis monophyllos, cirkumboreální druh
Ophrys monorchisHerminium monorchis, eurasijský druh
Ophrys nidus avisNeottia nidus-avis, eurasijský druh
Ophrys ovataListera ovata, eurasijský druh
Ophrys paludosaHammarbya paludosa, cirkumboreální druh
Ophrys spiralisSpiranthes spiralis, evropský druh
Orchis abortivaLimodorum abortivum, evropský druh
Orchis bicornisSatyrium bicorne, jihoafrický druh
Orchis bifloraDisa biflora, jihoafrický druh
Orchis bifoliaPlatanthera bifolia, eurasijský druh
Orchis burmannianaBartholina burmanniana, jihoafrický druh
Orchis ciliarisPlatanthera ciliaris, severoamerický druh
Orchis conopseaGymnadenia conopsea, eurasijský druh
Orchis coriophoraAnacamptis coriophora, evropský druh
Orchis cornutaDisa cornuta, jihoafrický druh
Orchis cubitalisPeristylus cubitalis, Indie
Orchis cucullataNeottianthe cucullata, eurasijský druh
Orchis flavaPlatanthera flava, severoamerický druh
Orchis flexuosaDisa flexuosa, jihoafrický druh
Orchis fuscescensPlatanthera fuscescens, východoasijský druh
Orchis globosaTraunsteinera globosa, evropský druh
Orchis habenariaHabenaria macroceratitis, neotropický druh
Orchis hyperboreaPlatanthera hyperborea, severoamericko-východoasijský druh
Orchis incarnataDactylorhiza incarnata, eurasijský druh
Orchis latifoliaDactylorhiza majalis, evropský druh
Orchis maculataDactylorhiza maculata, evropský druh
Orchis masculaOrchis mascula, evropský druh
Orchis militarisOrchis militaris, eurasijský druh
Orchis morioAnacamptis morio, evropský druh
Orchis odoratissimaGymnadenia odoratissima, evropský druh
Orchis ornithis Jacq. – ?, zřejmě Gymnadenia conopsea var. leucantha, evropský druh
Orchis pallensOrchis pallens, evropský druh
Orchis papilionaceaAnacamptis papilionacea, evropský druh
Orchis psycodesPlatanthera psycodes, severoamerický druh
Orchis pyramidalisAnacamptis pyramidalis, evropský druh
Orchis sambucinaDactylorhiza sambucina, evropský druh
Orchis sanctaAnacamptis sancta, evropský, východomediteránní druh
Orchis spectabilisGalearis spectabilis, severoamerický druh
Orchis strateumaticaZeuxine strateumatica, severoamericko-jihoasijský druh
Orchis susannaePecteilis susannae, jihovýchodní Asie
Orchis ustulataNeotinea ustulata, evropský druh
Satyrium albidumPseudorchis albida, evropský druh
Satyrium capenseEulophia aculeata, jihoafrický druh
Satyrium epipogiumEpipogium aphyllum, eurasijský druh
Satyrium hircinumHimantoglossum hircinum, evropský druh
Satyrium nigrumNigritella rhellicani, evropský druh
Satyrium plantagineumMicrochilus plantagineus, neotropický druh
Satyrium repensGoodyera repens, cirkumboreální druh
Satyrium virideDactylorhiza viridis, cirkumboreální druh
Serapias capensisAcrolophia capensis, jihoafrický druh
Serapias cordigeraSerapias cordigera, evropský druh
Serapias grandifloraCephalanthera longifolia, eurasijský druh
Serapias latifoliaEpipactis helleborine, eurasijský druh
Serapias linguaSerapias lingua, evropský druh
Serapias longifolia – ?, Epipactis palustris, eurasijský druh
Serapias rubraCephalanthera rubra, evropský druh

1789 Kew – William Aiton: Hortus Kewensis; Or a Catalogue of the Plants Cultivated in the Royal Botanic Garden at Kew:

Arethusa bulbosa – v soupisu uveden jako severoamerický druh
Arethusa ciliaris – jihoafrický druh
Cypripedium acaule – severoamerický druh
Cypripedium album – severoamerický druh
Cypripedium calceolus – britský druh
Epidendrum ensifolium – Čína a Japonsko
Epidendrum cochleatum – „západoindický“ druh
Epidendrum fragrans – Jamajka
Limodorum altum – „západoindický“ druh
Limodorum tankervilliae – čínský druh
Limodorum tuberosum – severoamerický druh
Ophrys anthropophora – britský druh
Ophrys insectifera – britský druh
– α muscifera, myodes
– β apifera
– γ aranifera
Ophrys lilifolia – severoamerický druh
Ophrys monorchis – britský druh
Ophrys nidus avis – britský druh
Ophrys ovata – britský druh
Ophrys spiralis – britský druh
Orchis bicornis – jihoafrický druh
Orchis bifolia – britský druh
Orchis carnea – jihoafrický druh
Orchis conopsea – britský druh
Orchis coriophora – britský druh
Orchis fimbriata – severoamerický druh
Orchis latifolia – britský druh
Orchis maculata – britský druh
Orchis mascula – britský druh
Orchis militaris – britský druh
Orchis morio – britský druh
Orchis pyramidalis – britský druh
Orchis ustulata – britský druh
Satyrium hircinum – britský druh
Satyrium nigrum – Alpy a Laponsko
Satyrium repens – britský druh
Satyrium viride – britský druh
Serapias grandiflora – britský druh
Serapias latifolia – britský druh
Serapias lingua – jihoevropský druh
Serapias longifolia – britský druh

Joseph Gottfried Mikan: Catalogus plantarum (1776)

Tyto soupisy dokládají, že v orchidejových sbírkách botanických zahrad se na konci 18. století objevovaly v hojné míře i druhy domácí. V Praze měli v roce 1776 „domácích“ 40 taxonů (tedy včetně rostlin alpských a karpatských), v Kew v roce 1789 rostlo jen 25 taxonů vstavačovitých ze zdrojů domácích. Pro Prahu zřejmě nebylo těžké získat rostliny i z odlehlejších míst monarchie, v tom pro ni nemohla být ostrovní Británie soupeřem. Určitě je ale pozoruhodné, že v Praze bylo i daleko více rostlin zámořských: neotropických 20 druhů a 11 druhů jihoafrických – v Kew z neotropické oblasti byly pouhé 3 druhy, rovněž jen 3 druhy byly jihoafrické. Očekávali bychom situaci spíše přesně opačnou.

Je potřebné si uvědomit, že v této době se ještě do Evropy nedostávalo tolik zámořských orchidejí, velké vědecké výpravy do Jižní Ameriky (Mikan, Pohl, Haenke) přišly až později. Navíc v roce 1776 se nedá ještě ani hovořit o zásilkách od sběratelů rostlin typu Benedikta Roezla nebo Georga Scholla. V závěru 18. století mnoho možností pro vysvětlení přítomnosti excelentní sbírky orchidejí v Praze není. Nicméně jedna možnost existuje – je jí Jacquinova cesta do Karibiku v roce 1755, která měla doplnit sbírku rostlin v Schönbrunnu. V Jacquinově díle Plantarum rariorum horti caesarei Schoenbrunnensis descriptiones et icones (1797–1804) orchidejí uvedeno zrovna mnoho není (Orchis bicornis), ale v jeho spise Enumeratio systematica plantarum z roku 1762 je to už daleko lepší, karibských druhů je tu řada, najdeme tu dokonce i shody třeba u Epidendrum ciliare, Epidendrum coccineum, Epidendrum lineare, Epidendrum nocturnum, Epidendrum ophioglossoides, Epidendrum ruscifolium, Epidendrum secundum i u dalších v Praze pěstovaných druhů. I když bez naprosto jednoznačného důkazu je těžké vyřknout jasný závěr, troufám si tvrdit, že přinejmenším část exotických orchidejí přicestovala do Prahy právě z Vídně, a to rovnou od císařského dvora. Praha měla díky Jacquinovi sbírku, o které si mohli nechat zdát třeba i v Londýně.

Význam či velikost některých bodů v historii se nám hodnotí jen dost špatně, obvykle chybí srovnání. Navíc rádi trpíme divným komplexem malé a dlouho hořce zkoušené země, tu úpějící pod útlakem Vídně, tu zase Moskvy či Bruselu. Když se dočkáme úspěchu, radujeme se upřímně, ale většinou jen velmi krátce, rychle zapomínáme i na to nejlepší, co nás kdy potkalo.

Jen v tichosti ještě přidáváme soupis orchidejí z univerzitní botanické zahrady ve francouzském Montpellier (Catalogus plantarum Horti Botanici Monspeliensis) z roku 1813, který vypracoval Augustin Pyramus de Candolle. Tohle také ještě není zrovna soupis orchidejí významné koloniální velmoci:

Cypripedium calceolus
Epidendrum aloifolium
Epidendrum sinense
Epidendrum vanilla
Limodorum abortivum
Neottia spiralis
Ophrys anthropophora
Ophrys apifera
Ophrys aranifera
Ophrys arachnites
Ophrys lutea
Ophrys myodes
Ophrys speculum
Orchis coriophora
Orchis galeata
Orchis hircina
Orchis laxiflora
Orchis maculata
Orchis mascula
Orchis militaris
Orchis morio
Orchis odoratissima
Orchis pyramidalis
Orchis robertiana
Orchis simia
Orchis ustulata
Serapias lingua