Syn.: Orchis longicruris Link, Orchis undulatifolia Biv.
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Orchis italica
Rozšíření: Středozemí, areál zasahuje od Portugalska a Maroka až do Libanonu.
Ekologie: Roste na loukách a pastvinách, v křovinách, v lesních lemech, občas i kolem cest, na zásaditých půdách, až do nadmořské výšky 1300 m. Kvete od března do května.
Orchis italica
Popis: Vytrvalá bylina, 20–50 cm vysoká, přízemní listy (5–10) kopinaté, až 13 cm dlouhé a 2,8 cm široké, neskvrnité, ale i skvrnité, na okraji zvlněné, lodyžní listy (1–4) úzce kopinaté. Květenství 60–100květé, velmi husté, kulovité až válcovité, květy růžové s tmavší kresbou, ale i nachové nebo bílé, okvětní lístky přilbovitě skloněné, pysk až 2 cm dlouhý, hluboce 3laločný, cípy středního laloku kopinaté, zašpičatělé, ostruha válcovitá až 8 mm dlouhá. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Podobně jako všechny ostatní botanické druhy z čeledi vstavačovitých je i Orchis italica řazen k rostlinám chráněným mezinárodní úmluvou CITES.
Orchis italicaOrchis italica
Orchis italica
Fotografováno dne 20. 4. 2008 (Itálie, Gargano, Valle Carbonara).