Syn.: Herorchis laxiflora (Lam.) D. Tyteca et E. Klein, Orchis ensifolia Vill., Orchis laxiflora Lam., Orchis palustris subsp. laxiflora (Lam.) Batt., Paludorchis laxiflora (Lam.) P. Delforge
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Anacamptis laxiflora
Rozšíření: Mediteránní druh zasahující na severu až po západní Švýcarsko a Normandii, na východě po maloasijskou Anatolii. V ČR se tento druh nevyskytuje.
Ekologie: Roste na bažinatých nebo vlhkých loukách, také na březích potoků a říček, až do výšky 1600 m n. m. Kvete od dubna do července.
Anacamptis laxiflora
Popis: Vytrvalá bylina 20–60(–80) cm vysoká, se dvěma oválnými až kulovitými hlízami. Listy podlouhlé až čárkovitě kopinaté, dlouhé 7–15 cm a široké až 3 cm. Květenství je řídké, listeny jsou o málo delší než semeník. Květy středně velké, fialově růžové až fialově nachové. Postranní vnější okvětní lístky vzpřímené až dozadu odkloněné. Pysk 3laločný, ostruhatý, tmavě nachově červený, se středem světlejším až bělavým, většinou netečkovaným, prostřední lalok pysku je kratší než laloky postranní. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Je zařazen k druhům chráněným mezinárodní úmluvou CITES.
Poznámka: Druh Anacamptis laxiflora je dosti variabilní a rozlišuje se několik poddruhů – Anacamptis laxiflora subsp. laxiflora, robustní rostliny patří k poddruhu A. l. subsp. elegans, tento taxon zasahuje až na jižní Slovensko. U některých autorů je vyčleňována ještě subsp. palustris – tento poddruh je u nás většinou chápán jako samostatný druh Anacamptis palustris.
Anacamptis laxifloraAnacamptis laxiflora
Anacamptis laxifloraAnacamptis laxiflora
Fotografováno v květnu 2008 (Bulharsko, pohoří Rila a podhůří Pirinu).