Syn.: Androrchis mascula (L.) D. Tyteca et E. Klein, Orchis cochleata H. Fleischm. et M. Schulze, Orchis compressiflora Stokes, Orchis kromayeri M. Schulze, Orchis masculolatifolia Lange, Orchis monsignatica (Font Quer) Rivas Goday, Orchis morio var. mascula L., Orchis obtusa Schur, Orchis obtusiflora Schur, Orchis parreissii C. Presl, Orchis rectiflorus St.-Lag., nom. illeg., Orchis stabiana Ten., Orchis verna Fleury, Orchis vernalis Salisb., Orchis wanjkovii E. Wulff, Orchis wilmsii K. Richt.
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Orchis mascula subsp. mascula
Rozšíření: Areál druhu zahrnuje skoro celou Evropu, severní Afriku a Blízký východ; zde představený nominátní poddruh pochází z jeho západní části. Vyskytuje se v Maroku a Alžírsku a v Evropě od Pyrenejského poloostrova po severní Itálii, Rakousko, ČR a Německo. Výskyt v dalších územích se zřejmě týká jiných poddruhů.
V ČR se v současnosti velmi vzácně vyskytuje jen na Karlovarsku a Ústecku, v populacích se obvykle objevují i přechodné typy k Orchis mascula subsp. speciosa, která je u nás mnohem hojnější. Na Slovensku nominátní poddruh neroste.
Ekologie: Provází travnaté porosty, světliny a lemy křovin a lesů, obvykle na půdách s víceméně neutrální půdní reakcí.
Popis: Vytrvalá bylina 20–60 cm vysoká, s kulovitými až elipsoidními hlízami. Lodyha je přímá, jen v dolní části olistěná. Listy jsou často pochvovitě objímavé, sblížené, nejčastěji obkopinaté, 8–20 cm dlouhé a 1,5–3,5 cm široké, špičaté, zelené nebo jen při bázi s drobnými červenohnědými tečkami. Květenství je hustý, 5–12(–20) cm dlouhý klas; květy jsou nachové nebo růžové, často tmavěji tečkované, vnější okvětní lístky jsou tupé nebo jen krátce špičaté, postranní jsou jen 0,7–1(–1,5) cm dlouhé a směřují šikmo vzhůru, pysk je obvejčitý, trojlaločný, postranní laloky jsou jen o málo kratší než lalok prostřední, ostruha je často delší než pysk. Plody jsou úzce elipsoidní tobolky 1,5–2 cm dlouhé.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu ČR (2017) je tento taxon klasifikován jako kriticky ohrožený (CR/C1b), je rovněž chráněn vyhláškou jako silně ohrožený (§2). Mezinárodně je chráněn obchodní úmluvou CITES.
Orchis mascula subsp. masculaOrchis mascula subsp. mascula
Orchis mascula subsp. mascula
Fotografováno dne 10. 5. 2009 (Francie, Saint-Vallier-de-Thiey).