Syn.: Herorchis morio (L.) D. Tyteca et E. Klein, Orchis crenulata Gilib., Orchis morio L., Orchis officinalis Salisb.
Česká jména: vstavač obecný, vstavač, muďatka, žežhulka (Presl 1846), vstavač obecný (Opiz 1852, Sloboda 1852, Čelakovský 1879, Polívka 1912), vstavač kukačka (Dostál 1950), vstavač obecný (Dostál 1989), vstavač kukačka (Kubát 2002)
Slovenská jména: vstavač obyčajný (Marhold et Hindák 1998), červenohlav obyčajný (Vlčko et al. 2003)
Čeleď: Orchidaceae – vstavačovité

Anacamptis morio

Anacamptis morio

Rozšíření: Evropa, kromě nejsevernějších, nejjižnějších a nejvýchodnějších oblastí, kde se vyskytují odlišná plemena tohoto druhu. U nás dříve patřil k nejhojnějším vstavačovitým, dnes je častější jen v Pošumaví, v horním Podyjí a v předhůří Karpat (především v jižní části).

Ekologie: Roste na slunných a středně vlhkých loukách, křovinatých stráních, také ve světlých lesích, v pásmu od nížin do podhůří. Kvete od května do června.

Popis: Vytrvalá bylina, 8–40 cm vysoká, lodyha přímá, dolní listy kopinaté, až 14 cm dlouhé, šedozelené, horní kratší, pochvovité. Květenstvím je až 13 cm dlouhý hrozen, květy jsou světle až tmavě nachové, vzácně i bílé, šířka pysku je větší než jeho délka. Plodem je tobolka. Druh je velice variabilní a mnohotvárný, je u nás zastoupen nominátním poddruhem Anacamptis morio subsp. morio a bývá u něj rozlišována řada forem. Odlišnosti se projevují v barvě květu (od nachové a růžové až po bílou), tvaru a velikosti pysku, výšce rostliny apod.

Ohrožení a ochrana: Kdysi hojný druh vyhynul kvůli změnám v obhospodařování krajiny na drtivé většině svých někdejších stanovišť. Proto je z hlediska ohrožení hodnocen v Červeném seznamu jako kriticky ohrožený druh naší květeny (C1b), ve kategorii silně ohrožených je chráněn podle zákona (§2), podléhá také ochraně mezinárodní úmluvy CITES. Na Slovensku je řazen k druhům potenciálně zranitelným, také zde je chráněn zákonem (NT/§). Výrazně ustoupil i u našich severních sousedů v Polsku, je zde zařazen k silně ohroženým druhům, také v této zemi jej chrání zákon (EN/§), stejně tak v Maďarsku a na Ukrajině.

Využití: Hlízy některých druhů vstavačovitých jsou dodnes v některých oblastech světa (především na Blízkém východě) sbírány a je z nich připravován nápoj jménem salep. Ten má mít údajně zázračný vliv na mužskou potenci – vše je odvozeno ze středověké představy, že podobnost hlíz k mužským pohlavním orgánům je dostatečnou garancí účinnosti této drogy na mužskou impotenci. Tato absurdní představa devastuje zcela zbytečně statisíce rostlin ročně, jsou přitom ničeny i druhy velmi vzácné a jedinečné. Pití salepu je nutno hodnotit jako bezbřehé a neomluvitelné barbarství vůči přírodě.

Poznámka: Dříve byl často druh řazen k rodu Orchis (jako Orchis morio), k jeho přeřazení vedly závěry molekulárních analýz.

Anacamptis morioAnacamptis morio
Anacamptis morioAnacamptis morio

Fotografovali Ladislav Hoskovec, ve dnech 18. 5. a 20. 6. 2003 (Česko, Morava, Bílé Karpaty, Čertoryje); Zdeněk Podešva, ve dnech 5. 5. 2003 a 15. 5. 2004 (Bílé Potoky a louky pod Javorovou); Tomáš Mrázek, dne 5. 5. 2007 (bělokvětý exemplář: Čechy, Šumava, Javorník).