Syn.: Androrchis pallens (L.) D. Tyteca et E. Klein, Orchis sulphurea Sims.
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Orchis pallens
Rozšíření: Tento druh je rozšířen skoro v celé Evropě, v jižní Evropě roste především v horských oblastech. Areál rozšíření zasahuje až po Malou Asii. Chybí ve Španělsku, na Britských ostrovech a ve Skandinávii. V Čechách je tento vstavač velmi vzácný – roste pouze na dvou lokalitách (Strakonicko a Podkrkonoší), na Moravě je jeho rozšíření bohatší (Bílé Karpaty, Vsetínské vrchy, Beskydy, Chřiby a jinde).
Ekologie: S oblibou roste v řídkých lesích, na okrajích lesů, v křovinách. Místy roste i na nehnojených mírně vlhkých a spíše zásaditých loukách. Jeho výskyt je od nížin až do hor. Rozkvétá už od konce dubna.
Biotop
Popis: Vytrvalá bylina se dvěma oválnými hlízami, 15–40 cm vysoká, jako jediný náš zástupce rodu Orchis kvete žlutě. Okvětní lístky tvoří neúplnou přilbu. Pysk je lehce trojlaločný, širší, mírně vypouklý a delší než ostatní okvětní lístky. Tento vstavač je nejméně variabilní ze vstavačů.
Ohrožení a ochrana: Vstavač bledý je silně ohrožený druh naší flóry (C2b), stejně je chráněn zákonem (§2), současně je zahrnut pod ochranu mezinárodní úmluvy CITES.
Orchis pallens
Orchis pallensOrchis pallens
Orchis pallensOrchis pallens
Fotografováno dne 1. 5. 2002 (Lubomír Rak: Podkrkonoší) a od 1. 5. do 28. 5. 2005 (Ladislav Hoskovec: Bílé Karpaty, Drahy).