Syn.: Anteriorchis sancta (L.) E. Klein et Strack, Herorchis sancta (L.) D. Tyteca et E. Klein, Orchis coriophora subsp. sancta (L.) Hayek, Orchis coriophora var. sancta (L.) Rchb. f., Orchis sancta L.
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Anacamptis sancta
Rozšíření: Východní Mediterán, od Řecka přes Turecko a Kypr až po Sýrii a Libanon.
Ekologie: Roste na křovinatých stráních, v travnatých porostech, také v lesních lemech a olivových hájích, většinou na vápenci, v pásmu od mořského pobřeží až do nadmořské výšky okolo 900 m. Vykvétá od dubna do května.
Anacamptis sancta
Popis: Vytrvalá bylina, 15–45 cm vysoká. Úzce kopinaté listy (5–15) jsou uspořádány v bazální růžici, z níž vyrůstá přímá lodyha, která je zakončena úzkým klasem květů 6–11 cm dlouhým. Květy jsou tvořeny dlouhou narůžovělou až fialovou, jindy nazelenalou úzkou přilbou s dolů zahnutou špicí. Trojlaločný pysk mívá zelenavě narůžovělé zbarvení, jindy může být jeho okraj až hnědofialový, prostřední lalok je výrazně nejdelší, ostruha je silně dolů zakřivená. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Také tento vstavač je zařazen k taxonům, které jsou chráněny Úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy (CITES).
Anacamptis sanctaAnacamptis sancta
Fotografováno dne 4. 5. 2010 (Turecko, okolí Efesu).