Syn.: Orchis signifera Vest., Orchis speciosa Host, Orchis pentecostalis Wettst. et Sennholz, Orchis ovalis F. W. Schmidt ex Mayer, Orchis speciosissima Wettst. et Sennholz, Orchis mascula var. signifera (Vest) Steud. et Hochst., Orchis mascula subsp. signifera (Vest) Soó, Androrchis ovalis (F. W. Schmidt) D. Tyteca et E. Klein
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Orchis mascula
Rozšíření: Evropa, především Balkán, Karpaty a Alpy. V Čechách roste jen vzácně, na Moravě roztroušeně.
Ekologie: Roste převážně na loukách a pastvinách, také ve světlých lesích a křovinách, v pásmu od pahorkatin do hor. Kvete od května do června.
Popis: Vytrvalá bylina, 25–50 cm vysoká. Lodyha je přímá, na bázi i na přízemních listech tmavě tečkovaná. Květy jsou světle nachové nebo růžové, pysk je u báze bělavý až nazelenalý, tmavě tečkovaný, 3laločný, prostřední lalok je dvakrát delší než laloky postranní. Plodem je tobolka.
Záměny: Jedná se o poddruh vstavače mužského (Orchis mascula), který se vyskytuje téměř na celém území našeho státu, především v jeho východní části. Od nominátního poddruhu Orchis mascula subsp. mascula se odlišuje dlouze zašpičatělými okvětními lístky a délkou prostředního úkrojku pysku, který je až dvakrát delší postranních.
Ohrožení a ochrana: Vstavač mužský znamenaný je v Červeném seznamu uveden v kategorii silně ohrožených druhů (C2t), podle zákona je chráněn jako ohrožený (§3), je také zařazen do mezinárodní úmluvy o ochraně ohrožených druhů CITES.
Poznámka: V minulosti byly hlízy vstavačů sbírány pro údajně značné léčebné účinky. Vliv na to měla především dávná a naprosto absurdní „doktrína signatur“ tvrdící, že části rostlinného (i zvířecího) těla mají vliv na ty části lidského těla, jež připomínají. A tak sušené a drcené hlízy vstavačů (salep), které jsou podobné varlatům, byly oficiální drogou ještě ve 20. století. Dokonce stále jsou orchideje nemilosrdně drancovány pro salep v zemích Blízkého východu, obětí této devastace se nezřídka stávají i druhy velmi vzácné a unikátní. Z Blízkého východu (Turecko, Libanon) je salep dovážen i k nám a nabízen v některých čajovnách. Toto jednání je ryzím barbarstvím, je nejen v rozporu se zdravým rozumem, ale samozřejmě i se zákonem.
Orchis masculaOrchis mascula
Orchis masculaOrchis mascula
Fotografováno ve dnech 18. 5. a 24. 5. 2003 (Bílé Karpaty – Čertoryje a Porážky).