Syn.: Orchis viridifusca Alboff, Orchis patens Desf. subsp. orientalis (Rchb. fil.) K. Richter, Orchis brevicornis Marcilly, Androrchis spitzelii (Saut. ex W. D. J. Koch) D. Tyteca et E. Klein, Barlia spitzelii (Saut. ex W. D. J. Koch) Szlach.
Čeľaď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Orchis spitzelii
Rozšírenie: Značne disjunktívny areál zahrňuje Európu až po Kaukaz. Na sever zasahuje po ostrov Gotland pri švédskom brehu Baltického mora. Väčšie sústredenie lokalít je v oblasti Álp a Balkánu. V celom svojom areáli je pomerne vzácny, v niektorých krajinách vyhynul. V Českej republike nerastie. Na Slovensku je známy v niekoľkých mikropopuláciách na juhu Lúčanskej Malej Fatry.
Ekológia: V rámci areálu obsadzuje viaceré typy biotopov od lesov a lesných okrajov až po spoločenstvá nad hornou hranicou lesa. Slovenské populácie rastú v horskom stupni, v bukových lesoch. Vzácne bol nájdený aj v sekundárnych smrečinách a na ich okrajoch. Kvitne v máji až júni.
Orchis spitzelii

Orchis spitzelii

Opis: Rastlina vysoká 20–40 cm. Listy sú v prízemnej ružici, (2–)3–7, vajcovito kopijovité až oválne, svetlo zelené, lesklé, vyššie na byli 1–2, pošvaté. Podlhovasté súkvetie je málokveté, riedke. Kvety pomerne veľké, okvetné lístky sklonené do otvorenej prilby, vajcovité, vnútorné kratšie ako vonkajšie, olivovo zelené s červenkastým nádychom a červeno bodkované. Pysk ružovo až purpurovo červený, purpurovo bodkovaný, trojlaločnatý, stredný lalok predĺžený, dvojzárezový, bočné laloky nazad zahnuté, ostroha kužeľovito vakovitá, nadol smerujúca, dlhá ako polovica semenníka.
Ohrozenie a ochrana: Druh je ohrozený predovšetkým ťažbou dreva, (holoruby, približovanie hmoty ťažkou technikou) a tiež zmenou druhového zloženia lesných porastov. Na Slovensku je zaradený medzi ohrozené (EN) a zákonom chránené druhy, zákon ho chráni i vo Francúzsku. Medzinárodne chránený druh CITES.
Poznámka: Najvzácnejší zástupca rodu vstavač v slovenskej flóre, objavený až v roku 1988, považovaný za reliktný druh.
Orchis spitzeliiOrchis spitzelii
Foto: 3. 6. 2008 (Slovensko, Malá Fatra).