Syn.: Odontorchis ustulata (L.) D. Tyteca et E. Klein, Orchis amoena Crantz, Orchis parviflora Willd., Orchis ustulata L.
Česká jména: vstavač osmahlý (Kubát 2002)
Slovenská jména: neotinea počerná (Vlčko et al. 2003)
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité

Neotinea ustulata

Rozšíření: Evropa – od severního Španělska po jižní Skandinávii, dále přes Pobaltí a Povolží až do západní Sibiře, také střední Evropa a severní části Balkánu i Apeninského poloostrova. U nás se vyskytuje na celém území vzácně (a nutno říci, že stále vzácněji), poněkud častější je jen v Pošumaví a především na východní Moravě.

Ekologie: Roste na výslunných loukách a pastvinách, vzácně i ve světlých lesích od nížin až do hor.

Popis: Vytrvalá bylina s kulovitými hlízami a přímou lodyhou, 18–40 cm vysokou, přízemní listy jsou podlouhlé, špičaté, květenství je husté, úzce válcovité, okvětní lístky skloněny v uzavřenou hnědonachovou přilbu, pysk je hluboce 3dílný, prostřední úkrojek je 2laločný s malou špičkou mezi laloky, bílý, tečkovaný. Objevují se také exempláře s květy čistě bílými.
Ohrožení a ochrana: Vstavač osmahlý (respektive obě jeho variety, viz níže) patří ke kriticky ohroženým druhům naší květeny (C1t), zákon jej chrání v kategorii silně ohrožených (§2). Chráněným druhem je i na Slovensku a v Polsku, v obou zemích je zařazen k druhům silně ohroženým (EN/§). Zákonná ochrana mu přísluší i v Maďarsku, Bělorusku, Rusku, Litvě, Lotyšsku a na Ukrajině. Podléhá také ochraně mezinárodní úmluvy CITES.

Poznámka: V literatuře se poměrně často rozlišují dva na našem území vyskytující se typy – nominátní varieta (s dřívější dobou květu a drobnějším vzrůstem) a var. aestivalis (kvete většinou až od července, rostliny jsou vyšší, objevuje se především na východní Moravě). Řada botaniků však toto taxonomické rozlišení zpochybňuje.

Neotinea ustulataNeotinea ustulata
Neotinea ustulataNeotinea ustulata

Fotografovali Ladislav Kovář, ve dnech 5. 7. 2004 (Bílé Karpaty, Březová) a 23. 4. 2011 (Hustopečsko); a Tomáš Mrázek, dne 8. 5. 2009 (okolí Rábí).