Česká jména: snědek listenatý (Dostál 1950), snědek chocholatý (Dostál 1989)
Slovenská jména: bledavka chocholatá (Dostál 1950), bledavka chochlatá (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Asparagaceae Juss. – chřestovité; Hyacinthaceae Batsch – hyacintovité
Ornithogalum comosum
Rozšíření: Jihovýchodní Evropa, Malá Asie, na západě zasahuje až do Itálie, na severu po Rakousko a Maďarsko. Josef Dostál jej v Nové květeně uvádí i ze Slovenska, ale činí zde poznámku, že zdejší výskyt vyžaduje ověření. Ve slovenském Červeném seznamu najdeme taxon Ornithogalum comosum TORN., který je zde veden jako na území Slovenska vyhynulý. Tento údaj je snad mylný a vztahuje se k popisovanému druhu, tedy Ornithogalum comosum L. V ČR se tento druh nevyskytuje.
Ekologie: Roste na xerotermních trávnících a pastvinách, na mezích a úhorech, na půdách zásaditých, v pásmu nížin až pahorkatin. Kvete od května do června.
Ornithogalum comosum
Popis: Vytrvalá bylina, 15–40(–50) cm vysoká, cibule bez postranních cibulek a výběžků, jejichž listy tedy netvoří trsy okolo cibule, přízemní listy v růžici, čárkovité, zelené, bez bílého pruhu, na okraji brvité, za květu již zaschlé, stvol přímý, květní hrozen v obrysu podlouhlý až vejčitý, čárkovitě kopinaté listeny dolních květů zdéli nebo i delší než květní stopky, korunní lístky tupé, bílé, na vnější straně se zeleným pruhem. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Na Slovensku je druh vyhynulý (RE), v Rakousku potenciálně ohrožený, stejně jako v Maďarsku (NT).
Ornithogalum comosumOrnithogalum comosum
Ornithogalum comosum
Ornithogalum comosum
Fotografováno dne 1. 6. 2008 (Rakousko, Hainburger Berge, Spitzerberg).