Syn.: Ornithopus scorpioides M. Bieb.
Česká jména: ptačí noha smáčknutá (Kubát 2002)
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Ornithopus compressus
Rozšíření: Roste především ve Středozemí od Portugalska až po Turecko včetně většiny ostrovů, v severní Africe od Maroka po Tunisko, v Zakavkazí a na Blízkém východě, zasahuje až do Íránu. Rovněž se vyskytuje v Makaronésii (Azory, Madeira a Kanárské ostrovy). Novodobé zplanění bylo zaznamenáno v Německu, Dánsku, Polsku a ve Skandinávii, mimo Evropu také v Austrálii, na Novém Zélandě a v Kanadě.
Ekologie: Stanovištěm jsou úhory, okraje cest, travnaté plošky v mediteránním křoví, upřednostňuje kyselé substráty. Vystupuje do nadmořské výšky 1600 m.
Ornithopus compressus
Popis: Drobná jednoletá poléhavá bylina; lodyhy jsou 3–30 cm dlouhé, pýřité. Listy jsou střídavé, lichozpeřené, 5–10 cm dlouhé, s (5–)8–18 jařmy; lístky jsou eliptické, 4–6 mm dlouhé a 2–3 mm široké, celokrajné, špičaté; palisty jsou drobné, čárkovité. Květenství je 2–6květý úžlabní okolík; květní stopky jsou kratičké; kalich je trubkovitý, asi 4 mm dlouhý, cípy jsou nitkovité, delší než trubka; koruna je 5–8 mm dlouhá, sytě žlutá, za sucha nahnědle oranžová. Lusky jsou srpovité, 2,5–3,5 cm dlouhé a 0,2–0,3 mm široké, poněkud zaškrcené na 8–11 jednosemenných článků, na vrcholu je zobánek 0,8–1,2 cm dlouhý.
Využití: V minulosti se druh pěstoval jako pícnina na živinami chudých písčitých půdách.
Ornithopus compressus
Ornithopus compressus
Ornithopus compressus
Ornithopus compressus
Fotografovala Věra Svobodová, dne 30. 5. 2018 (Španělsko, Kanárské ostrovy, Tenerife, Teno).