Syn.: Orobanche cervariae Suard, Orobanche bartlingii Griseb., Orobanche libanotidis Rupr.
Čeleď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité
Orobanche alsatica
Rozšíření: Od východní Francie do střední Evropy, na severu do Pobaltí k Sankt-Peterburgu, na jihu sever bývalé Jugoslávie a severní Balkán; ukrajinské a ruské Přičernomoří, Kavkaz, Střední Asie (až po čínský S-čchuan) a jihozápadní Sibiř.
U nás se vyskytuje dosti vzácně v teplejších oblastech s těžištěm výskytu v kolinním stupni.
Ekologie: Roste na výslunných travnatých a křovinatých stráních, lesních světlinách, zestepnělých úhorech, ve starých vinicích, sadech a lomech, ojediněle i ve skalních stepích, především na neutrálních až bazických půdách. Kvete od června do července.
Popis: Žláznatá (žlázky a jejich stopky bělavé až světle žluté), nezelená, 15–75 cm vysoká, parazitická bylina s lodyhou v horní části řídce, na bázi hustě olistěnou a ztlustlou. Květenství je válcovité, husté, mnohokvěté. Koruna je trubkovitá, při bázi světle žlutá, výše se špinavě fialovým nebo nahnědlým nádechem (výjimečně celá světle žlutá nebo naopak světle špinavě fialová) s bliznou v různých odstínech žluté barvy. Hřbetní linie koruny je kruhovitě zakřivená, mírně až výrazně dolů zahnutá.
Hostitelé: Tento druh parazituje nejčastěji na smldníku alsaském (Peucedanum alsaticum), smldníku jelením (Peucedanum cervaria) a žebřici pyrenejské (Libanotis pyrenaica), vzácně také na seselu sivém (Seseli osseum).
Ohrožení a ochrana: Záraza alsaská je Červeným seznamem ČR řazena mezi silně ohrožené druhy naší květeny (C2b). Na Slovensku patří k druhům zranitelným (VU) a zákonem chráněným (§).
Poznámka: Proměnlivost populací zárazy alsaské je značná, zčásti je podmíněná vztahem k hostitelským rostlinám; západně od našich hranic jsou rozlišovány poměrně vyhraněné typy, které parazitují na žebřici – jsou uváděny pod jménem Orobanche bartlingii. Nedávno bylo zjištěno, že velmi podobné typy, které rostou na chrpě čekánku (Centaurea scabiosa), k tomuto druhu nepatří, a představují „pravou“ zárazu vyšší (Orobanche elatior); naproti tomu většinu populací, které byly k posledně jmenované záraze u nás přiřazovány, je potřeba hodnotit jako zárazu zardělou (Orobanche kochii). Celý komplex vyžaduje ještě další studium.
Orobanche alsaticaOrobanche alsatica
Orobanche alsaticaOrobanche alsatica
Orobanche alsatica
Fotografováno ve dnech 6. 6. a 10. 6. 2008 (Valeč v Čechách).