Syn.: Orobanche loricata Rchb.
Česká jména: záraza šupinatá (Domin-Podpěra 1928, Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: záraza šupinatá (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité
Orobanche artemisiae-campestris
Rozšíření: Roste v západní, jižní a střední Evropě, od Pyrenejského poloostrova po Maďarsko, bývalou Jugoslávii a Řecko. Přesahuje až do severní Afriky (Maroko). Na Slovensku roste pouze na Devínské Kobyle u Bratislavy. U nás doložena celkem ze šestnácti převážně českých lokalit, zejména v nejteplejších oblastech termofytika. Největší soustředění lokalit je v Českém středohoří a v dolním Povltaví v kaňonu Vltavy, ojediněle i v Českém krasu a izolovaně v komplexu Albertových skal nad nádrží Slapy. Na Moravě dosud na dvou lokalitách v okolí Mikulova.
Ekologie: Skalní stepi, horní hrany skalních stěn, výslunné svahy. Druh osidluje velmi mělké, propustné, neutrální až slabě zásadité půdy, zpravidla na čedičích, spilitech nebo vápencích s řídkým vegetačním krytem. Populace jsou na většině lokalit velmi slabé, často pouze jednotlivé rostliny s víceletými absencemi výskytu. Kvete v červnu.
Orobanche artemisiae-campestris
Popis: Drobné až středně velké, 15–30 cm vysoké, žláznaté byliny. Žlázky i jejich stopky světlé. Lodyha na bázi prstovitě nebo hlízkovitě ztlustlá, žlutavá, světle hnědá, často také s červenofialovým nádechem, dole hustě, nahoře řídce olistěná. Listy úzce kopinaté, 8–15 mm dlouhé, šikmo od lodyhy odstálé. Květenství válcovité, mnohokvěté a husté, v dolní části často řídké, listeny úzké, dlouze špičaté, stejně dlouhé nebo o málo delší než koruna. Kališní segmenty volné, členěné ve dva cípy více než do poloviny a často až k bázi, výjimečně celistvé nebo přední díl segmentu redukovaný v drobný zub, cípy kališní velmi úzké a dlouhé, koruna trubkovitá, téměř rovná, hřbetní linie od báze zakřivená, ve střední části téměř rovná nebo jen mírně zakřivená, k hornímu pysku výrazně sehnutá, 15–18 mm dlouhá, žlutavá, purpurově žilkovaná, při ústí nafialovělá, horní pysk téměř celokrajný, vykrojený až dvoulaločný, dolní pysk trojlaločný. Nitky tyčinek částečně srůstající s korunní trubkou, prašné váčky pozvolna zašpičatělé, čnělka hustě žláznatá, blizna červenofialová.
Orobanche artemisiae-campestris
Orobanche artemisiae-campestris
Variabilita: Poměrně často se vyskytují rostliny částečně až zcela postrádající světle fialové zbarvení. Tito jedinci se vyznačují bledým zbarvením a drobným vzrůstem. Vznikají v důsledku oslabení hostitele nebo při úplném přerušení vazby s hostitelem. Takové rostliny potom nelze určovat na základě klíčů postavených na barvě blizny (u těchto rostlin je blizna světlá). Vyznačují se však charakteristickou stavbou kalicha.
Hostitel: Parazituje na pelyňku ladním (Artemisia campestris).
Ohrožení a ochrana: Není ohrožena lidskou činností přímo, protože většina lokalit se nachází ve zvláště chráněných územích. Ohrožení spočívá v nebezpečí zarůstání stanovišť konkurenčně silnými druhy a zapojování porostů v důsledku zvýšení obohacování stanovišť dusíkem vlivem hnojení blízkých ploch. Pro svou velkou vzácnost je zařazena do kategorie kriticky ohrožených druhů České republiky (C1b), zákonem však chráněna není. Na Slovensku je rovněž kriticky ohroženým druhem (CR), je zde chráněna i zákonem (§).
Orobanche artemisiae-campestrisOrobanche artemisiae-campestris
Orobanche artemisiae-campestris
Fotografovali Tomáš Mrázek, dne 28. 9. 2011 (Český kras, u Bubovic) a Jiří Valíček, dne 21. 6. 2013 (Pavlovské vrchy, PR Liščí vrch – částečně albinotická forma s bílými bliznami).