Syn.: Orobanche vulgaris Poiret in Lam, Orobanche galii Duby, Orobanche strobiligena Rchb.
Čeleď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité
Orobanche caryophyllacea

Orobanche caryophyllacea

Rozšíření: Mírný pás Evropy od Francie a jihovýchodní Anglie do západní a Střední Asie. Ve Středozemí vzácněji (jižní Španělsko, Itálie, Řecko); na severu po Estonsko a větší část evropského Ruska; Kavkaz; nejisté údaje z severní Afriky, východní Asie a Číny. V severní polovině Čech roztroušeně, v jižní polovině chybí. Téměř chybí v teplých rovinách a pahorkatinách (Polabí), častější v Českém středohoří. Na Moravě častěji v Moravském krasu, v teplých jihomoravských pahorkatinách vzácně.
Ekologie: Sušší i svěží travnaté a křovinaté stráně, světlé lesy, lesní lemy a paseky, výslunné stráně, meze. Na půdách neutrálních až zásaditých, vysýchavých i čerstvě vlhkých, na bazických podkladech (čediče, slínovce, vápence). Upřednostňuje mírně zastíněné stanoviště, ale snáší i výslunné polohy skalních stepí (záleží na ekologické vazbě hostitele).
Popis: Parazitická bylina, 15–60 cm vysoká, se světlými stopkatými žlázkami. Lodyha na bázi mírně hlízkovitě ztlustlá, dole světle žlutá, výše světle fialová nebo celá žlutavá až bělavá, v horní části řídce, dole hustě olistěná. Listy úzce až široce kopinaté, 10–25 mm dlouhé, od lodyhy mírně odstálé. Květenství málokvěté, 7–30 cm dlouhé, dolní květy často oddálené; listeny podobné listům, zdéli koruny, nebo o málo delší. Kališní segmenty volné nebo srostlé, vejčité, 10–16 mm dlouhé, až do 1/2 členěné ve dva nestejné cípy. Koruna trubkovitá až zvonkovitá, 17–35 mm dlouhá, mírně dolů zakřivená a v horní části přilbovitě skloněná, světle narůžovělá až světle nachová nebo světle hnědofialová. Horní pysk kýlnatý, široký se zaokrouhlenými laloky, dolní pysk 3laločný. Blizna červená. Semena hnědá 0,3–0,4 mm. Květy aromatické. Kvete od května do června.
Hostitelé: Různí zástupci čeledi RubiaceaeGalium album MILL., Galium verum L., G. sylvaticum L., G. odoratum (L.) SCOP., G. mollugo L., G. schultesii Vest a G. glaucum L.
Ohrožení a ochrana: Záraza hřebíčková patří k ohroženým druhům naší květeny (C3).
Poznámka: Velmi variabilní druh co do zbarvení i vzrůstu. Dobrým znakem je červená blizna, která se vyskytuje i u albínů.
Orobanche caryophyllaceaOrobanche caryophyllacea
Orobanche caryophyllaceaOrobanche caryophyllacea
Orobanche caryophyllacea
Fotografováno dne 8. 7. 2005 (Gabriela Leugnerová: Slovensko, louka u Dreveníku – travertin) a 9. 6. 2008 (Daniel Koutecký: okolí Kadaně).