Syn.: záraza rusá
Čeleď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité
Orobanche flava
Rozšíření: V Evropě hlavně alpsko-karpatský druh, Pyreneje, Maďarsko; dále Kavkaz, Zakavkazsko, severozápadní Afrika (Velký Atlas). V ČR zasahuje na moravské území ze slovenských Karpat do Radhošťských Beskyd a Javorníků, sestupuje do Beskydského podhůří, Vsetínské kotliny a Moravské Brány. V Bílých Karpatech vzácně. Zavlečená do Krkonoš.
Ekologie: Liniově rozšířená v nivách horských potoků, podél cest a silnic, někdy vtroušená do lesních komplexů. Roste na půdách hlinitých, hlubokých, vlhkých až mokrých, neutrálních až slabě zásaditých, na flyši a vápenci. Často též druhotně u silnic a silničních náspů.
Popis: Parazitická nezelená bylina, 25–80 cm vysoká se světle bělavými stopkatými žlázkami. Lodyha tlustá, na bázi vejčitě zbytnělá, světle žlutá, okrová až červená, na bázi hustě, v horní části řidčeji olistěná. Listy kopinaté, zašpičatělé, odstálé od lodyhy, dolní trojúhelníkovité. Květenství válcovité, 10–35 cm dlouhé; listeny tvarem podobné listům, zdéli koruny. Kališní segmenty volné, v mládí dole srostlé, kopinaté až šikmo vejčité, celistvé nebo nestejně dvoucípé, 7–10 mm dlouhé, cípy dlouze zašpičatělé. Koruna trubkovitá, obloukem nápadně dolů ohnutá, k ústí jen málo rozšířená, 16–25 mm dlouhá, žlutá až načervenalá, žilkovaná. Horní pysk 2laločný, dolní 3laločný. Laloky podlouhlé, na okraji zaokrouhlené a vroubkovaně drobně zubaté. Blizna žlutá. Semena 0,3–0,4 mm dlouhé. Kvete od července do srpna.
Hostitelé: Petasites albus (L.) GAERTNER, Petasites kablikianus TAUSCH ex BERCHT., méně často Petasites hybridus (L.) G., M. et SCH.
Ohrožení a ochrana: V ČR patří tato záraza k ohroženým druhům (C3).
Orobanche flavaOrobanche flava
Orobanche flavaOrobanche flava
Orobanche flavaOrobanche flava
Fotografováno ve dnech 20. 7. 2006 (žlutě zbarvená – Slovensko, okraj silnice u Tatranskej Kotliny) a 21. 7. 2006 (oranžově zbarvená – Slovensko, okraj smrkového lesa u Ždiaru).