Syn.: Orobanche borbasiana Beck, Orobanche echinopis Pančić, Orobanche major subsp. ritro (Gren.) Douin, Orobanche ritro Gren.
Česká jména: záraza zardělá (Zázvorka 2010)
Čeleď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité
Orobanche kochii

Orobanche kochii

Rozšíření: V Evropě se vyskytuje od jihovýchodní Francie přes Itálii, Rakousko, ČR, Slovensko, Maďarsko a Polsko, ve většině zemí na Balkáně, dále na Ukrajině a v Rusku. Široce přesahuje i do Asie, a to jednak z Turecka do Zakavkazska a přes Írán do Indie, jednak přes západní Sibiř do Střední Asie; nejdále na východ zasahuje asi do západní Číny. V ČR se vyskytuje na desítkách lokalit v termofytiku a teplejším mezofytiku ve středních a severních Čechách a na střední a jižní Moravě. Na Slovensku je známa řada nalezišť zejména v teplejších vápencových pohořích Karpat.
Ekologie: Parazituje na chrpě čekánku (Centaurea scabiosa), mnohem řidčeji na jiných druzích chrp; v jižní Evropě také na druzích z okruhu bělotrnu modrého (Echinops ritro), v Asii zřejmě na dalších druzích hvězdnicovitých rostlin. Stanovištěm jsou teplomilné trávníky, křovinaté nebo skalnaté stráně, zpravidla na bazickém podloží (vápence, čediče). Na území ČR byla zjištěna v nadmořských výškách 200–600 m. Kvete od konce června do srpna.
Orobanche kochii
Popis: Parazitická, nezelená rostlina vysoká 30–40 cm, s tlustou žláznatou lodyhou, po uschnutí hnědorezavě zbarvená. Listy jsou šupinovité, široce trojúhelníkovité, 15–22 mm dlouhé a 4–8 mm široké. Květenství je 3–4 cm široký, dosti hustý, v dolní části často rozvolněný, růžový až červený hrozen; kališní segmenty jsou za květu vpředu srostlé, většinou se 2 cípy; koruna je trubkovitá, v polovině délky hřbetu téměř rovná, 1,5–2 cm dlouhá, bělavě růžová až červená; horní část čnělky a blizna jsou žluté. Plodem je tobolka s množstvím miniaturních semen.
Ohrožení a ochrana: Záraza zardělá je červeným seznamem ČR hodnocena jako ohrožený druh naší květeny (C3), na Slovensku je klasifikována jako potenciálně ohrožená (NT).
Poznámka: Druh byl spojován se zárazou vyšší (Orobanche elatior), rozlišen byl teprve nedávno [Zázvorka J.: Orobanche kochii and O. elatior (Orobanchaceae) in central Europe. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae, 95: 77–119, 2010]. Zdá se, že ve střední Evropě (alespoň v ČR a na Slovensku) je mnohem hojnější než pravá O. elatior. Oba druhy parazitují na chrpě čekánku (Centaurea scabiosa), ale liší se poněkud velikostí, barvou květenství i květů, tvarem koruny i fenologickými znaky. Na žádné lokalitě u nás nebylo zjištěno, že by rostly dohromady.
Orobanche kochiiOrobanche kochii
Orobanche kochii
Fotografoval Peter Tóth, červenec 2004 (Slovensko, Vŕšok); Daniel Koutecký, ve dnech 13. 7. 2005 a 7. 7. 2006 (Buškovice).