Syn.: Orobanche medicaginis Duby, Orobanche rubens Wallr.
Čeleď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité
Orobanche lutea

Orobanche lutea

Rozšíření: Eurasijský druh s areálem sahajícím od západní Evropy do Střední Asie. Areál zahrnuje východní Španělsko (Katalánsko), Francii a střední Evropu na sever po Belgii, Holandsko a v Pobaltí po Estonsko a Bělorusko. Dále jihovýchodní Evropa po jihovýchodní Itálii (Kalábrie) a severní Řecko, ukrajinské a ruské Přičernomoří, Kavkaz, jih Střední Asie a Írán.
U nás se vyskytuje roztroušeně v teplejších oblastech s těžištěm výskytu v kolinním a suprakolinním stupni. V jižní polovině Čech chybí.
Ekologie: Roste na výslunných travnatých a křovinatých stráních, zatravnělých terasách a v křovinatých lemech, především na neutrálních až zásaditých půdách v teplých oblastech. Kvete od května do června.
Popis: Parazitická bylina, 20–65 cm vysoká, se světlými stopkatými žlázkami. Lodyha na bázi většinou prstovitě až hlízovitě ztlustlá, žlutavá, se špinavě fialovým odstínem, v horní části řídce, dole hustě olistěná. Listy kopinaté až úzce kopinaté, 15–25 mm dlouhé, od lodyhy šikmo vzhůru odstálé. Květenství dlouze válcovité, většinou řídké. Kališní segmenty volné nebo vpředu srostlé, na bázi široce vejčité, 7–15 mm dlouhé, často až do 1/2 členěné ve dva cípy nebo jen s předním cípem krátkým až nezřetelným. Koruna trubkovitá, 20–32 mm dlouhá, žlutá, často se špinavě hnědofialovým nádechem a nafialovělým žikováním. Horní pysk kýlnatý, vykrojený až dvoulaločný se zaokrouhlenými až uťatými laloky, dolní pysk trojlaločný. Blizna žlutá, květy aromatické. Semena 0,4–0,5 mm dlouhá.
Hostitelé: Druh parazituje především na tolici srpovité (Medicago falcata).
Ohrožení a ochrana: Záraza žlutá je řazena mezi ohrožené druhy naší květeny (C3). Na Slovensku patří k druhům potenciálně ohroženým (NT).
Orobanche luteaOrobanche lutea
Orobanche luteaOrobanche lutea
Fotografováno ve dnech 16. 6. 2004, 19. 6. 2006, 7. 6. 2007 a 6. 6. 2008 (Mukoděly) a 27. 6. 2006 (Nečemice).