Syn.: Orobanche bohemica Čelak., Orobanche purpurea var. bohemica (Čelak.) G. Beck, Orobanche purpurea subsp. bohemica (Čelak.) Kubát, Phelipanche bohemica (Čelak.) Holub et Zázvorka, Phelipaea bohemica (Čelak.) Čelak.
Česká jména: mordovka nachová česká, záraza nachová česká (Danihelka 2012)
Čeleď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité
Phelipanche purpurea subsp. bohemica
Rozšíření: Vzhledem k taxonomické nejasnosti obtížně vymezitelné, roste pravděpodobně pouze v západní části střední Evropy, v některých částech Německa, Švýcarska, Rakouska a severní Itálie. U nás pouze v Labském středohoří, odkud většina nálezů pochází z 19. století a v Českém krasu v prostoru mezi Karlštejnem, Bubovicemi a Srbskem. V 20. století byl z Labského středohoří doložen jen jednou, v roce 2004 byl znovu objeven na jediné lokalitě. V Českém Krasu se vyskytuje poměrně stále, i když na minimálním počtu lokalit.
Ekologie: Roste na výslunných skalách a stepních stráních na mělkých skeletovitých neutrálních až zásaditých půdách na vápencích a čediči. Výrazně xerotermní prvek s úzkou vazbou na skalní stepi. Vyznačuje se dlouholetými absencemi výskytu, v poslední době se prodlužujícími.
Phelipanche purpurea subsp. bohemica

Phelipanche purpurea subsp. bohemica

Popis: Často mohutné, žláznaté byliny, nezřídka však i menšího vzrůstu, 25–70 cm vysoké. Lodyha nevětvená, tlustá, při bázi mírně hlízkovitě ztlustlá, často až k bázi modrofialová. Listy úzce kopinaté, k lodyze přitisklé až odstálé. Květenství 20–60květé, prodloužené, válcovité a husté, květy pouze v dolní části květenství oddálené, šikmo vzhůru směřující. Listeny kopinaté, listence čárkovité. Kalich zvonkovitý, 8–12 mm dlouhý, pěticípý, se čtyřmi stejně dlouhými cípy a pátým často kratším cípem na adaxiální straně, kališní cípy široce kopinaté, ostře špičaté, zdéli třetiny až poloviny kalicha. Koruna 20–30 mm dlouhá, zpravidla celá modrofialová, téměř rovná. Horní pysk koruny dvoulaločný, dolní trojlaločný. Nitky ploché, řídce krátce chlupaté, prašné váčky vejcovité, lysé, čnělka a vrchol semeníku s roztroušenými žlázkami, blizna bělavá. Kvete od června do srpna.
Hostitel: Parazitický druh cizopasící výhradně na pelyňku ladním (Artemisia campestris).
Ohrožení a ochrana: Mordovka nachová česká je pro svou mimořádnou vzácnost zařazena do kategorie kriticky ohrožených druhů České Republiky (C1r), stejně tak i nominátní poddruh mordovka nachová pravá (Phelipanche purpurea subsp. purpurea). Na Slovensku neroste, nominátní poddruh je však zařazen mezi druhy zranitelné (VU). V Polsku chráněn zákonem.
Phelipanche purpurea subsp. bohemica
Fotografováno dne 19. 6. 2009 (u Bubovic v Českém krasu).