Syn.: Orobanche pallidiflora Wimm. et Grab, Orobanche procera Koch, Orobanche platystigma Rchb.
Čeleď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité
Orobanche reticulata
Rozšíření: Evropa od Velké Británie a severovýchodního Španělska po Kaspické moře; na severu do pobaltských republik, na jihu po Itálii a Řecko.
U nás se vyskytuje roztroušeně až dosti vzácně v termofytiku a mezofytiku severní poloviny Čech a střední Moravy s těžištěm výskytu v kolinním a suprakolinním stupni.
Ekologie: Roste ve starých, zatravnělých sadech, na sušších výchozech podél lesních potoků a vlhkých příkopů lesních silnic a na lesních pasekách. V minulosti též jako polní plevel. Především na hlubokých, humózních, neutrálních až bazických půdách.
Popis: Žláznatá (alespoň některé žlázky a jejich stopky zejména v květenství tmavé, červenofialové, ostatní bělavé až světle žluté), nezelená, 15–90 cm vysoká, parazitická bylina s lodyhou v horní části oddáleně, na bázi hustě olistěnou a výrazně prstovitě nebo hlízovitě ztlustlou. Květenství je většinou velmi dlouze válcovité, mnohokvěté, nahoře husté, dole řidší. Koruna je trubkovitá až zvonkovitě rozšířená, při bázi bělavá nebo žlutavá, v horní části narůžovělá, červenofialová, tmavě purpurová až černofialová s purpurovou bliznou. Kvete od června do srpna.
Hostitelé: Tento druh parazituje nejčastěji na druzích rodu pcháč (Cirsium) a bodlák (Carduus).
Ohrožení a ochrana: Záraza síťnatá je kriticky ohroženým druhem naší květeny (C1b), v kategorii silně ohrožených druhů je chráněna zákonem (§2).
Orobanche reticulataOrobanche reticulata
Orobanche reticulata
Fotografováno dne 27. 7. 2008 (nedaleko Humnice v Doupovských horách).