Syn.: Anoplanthus uniflorus (L.) Endl., Aphyllon uniflorum (L.) Torr. et A. Gray, Thalesia uniflora (L.) Britton
Čeleď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité
Orobanche uniflora
Rozšíření: Vyskytuje se ve značné části Severní Ameriky, od Aljašky až po mexický stát Baja California, od Pacifiku až k Atlantiku, zřídkavější je jen v pásmu prérií a na jihovýchodě USA, neobjevuje se ve velmi suchých a pouštních oblastech. Kromě typové formy se rozlišují další tři vnitrodruhové taxony – Orobanche uniflora f. inundata, O. u. var. minuta a O. u. var. sedi.
Ekologie: Roste ve světlých lesích a jejich lemech, na kamenitých i skalnatých svazích, na vlhčích loukách i kolem cest, stoupá až do nadmořské výšky okolo 3000 m. Kvete od dubna do července.
Orobanche uniflora
Popis: Parazitická nezelená bylina, jednoletá, s krátkým oddenkem. Lodyha je přímá, hned na bázi někdy chudě větvená (maximálně 3 větve), výše již nevětvená, (5–)7–13(–15) cm dlouhá, žláznatě chlupatá. Listy jsou střídavé, značně redukované, šupinovité, kopinaté, celokrajné. Květy jsou jednotlivé, terminální, kalich je 4–12 mm dlouhý, 5cípý, koruna je 1,5–2,5(–3,5) cm dlouhá, trubkovitá, ohnutá, bělavá nebo nafialovělá, poměrně nezřetelně dvoupyská, horní pysk je 2laločný, dolní 3laločný. Plodem je tobolka.
Hostitel: Parazituje na kořenech rostlin hvězdnicovitých (např. Rudbeckia a Solidago), lomikamenovitých a tučnicovitých (Sedum).
Záměny: V západní části Severní Ameriky se vyskytuje poněkud podobný druh Orobanche fasciculata, jehož lodyha je na bázi bohatěji větvená (4–12 větví), jeho koruna je zřetelněji 2pyská, žlutá, načervenalá až nafialovělá. Tento druh parazituje především na pelyňcích (Artemisia).
Orobanche uniflora
Orobanche uniflora
Orobanche uniflora
Fotografováno dne 21. 6. 2015 (Kanada, Alberta, Calgary, Griffith Woods Park).