Syn.: Euphrasia lutea L., Odontites lutea (L.) Clairv., Odontites luteus (L.) Clairv., Orthanthella lutea (L.) Rauschert
Čeleď: Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité
Orthantha lutea
Rozšíření: Jižní, střední a východní Evropa – od západní Francie až po Volhu, severní Afrika, Malá Asie, Kavkaz. U nás se vyskytuje vzácně v teplejších oblastech – střední a severozápadní Čechy, jižní a střední Morava. Na Slovensku především v panonské oblasti, roztroušeně i v údolí větších řek v severněji položených oblastech.
Ekologie: Roste na výslunných a suchých stráních a pastvinách, ve světlých křovinách, v pásmu pahorkatin.
Popis: Jednoletá poloparazitická rostlina, 10–60 cm vysoká, lodyha přímá, větvená, listy čárkovité, celokrajné, zubaté, květenství jednostranné, 20–40květé, koruna 2pyská, sytě žlutá, tyčinky delší než koruna, kvete od srpna do září. Plodem je elipsoidní tobolka.
Ohrožení a ochrana: Zahořanka žlutá je zařazena mezi silně ohrožené druhy naší flóry (C2b).
Poznámka: V západoevropské literatuře je většinou tento druh řazen k rodu OdontitesOdontites luteus.
Orthantha luteaOrthantha lutea
Orthantha lutea
Fotografoval Zdeněk Podešva, dne 13. 9. 2002 (Přehon).