Syn.: Bartsia lutea Rchb. f., Euphrasia lutea L., Odontites lutea (L.) Clairv., Orthantha lutea (L.) A. Kerner ex Wettst., Orthanthella lutea (L.) Rauschert
Čeleď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité

Odontites luteus

Rozšíření: Jižní, střední a východní Evropa – od západní Francie až po Volhu, severní Afrika, Malá Asie, Kavkaz. U nás se vyskytuje vzácně v teplejších oblastech – střední a severozápadní Čechy, jižní a střední Morava. Na Slovensku především v panonské oblasti, roztroušeně i v údolí větších řek v severněji položených oblastech.

Ekologie: Roste na výslunných a suchých stráních a pastvinách, ve světlých křovinách, v pásmu pahorkatin. Kvete od srpna do září.

Orthantha lutea

Popis: Jednoletá poloparazitická rostlina, 10–60 cm vysoká. Lodyha je přímá, větvená, listy jsou čárkovité, celokrajné, zubaté. Květenství je jednostranné, 20–40květé, koruna je 2pyská, sytě žlutá, tyčinky jsou delší než koruna. Plodem je elipsoidní tobolka.

Ohrožení a ochrana: Zahořanka žlutá je zařazena mezi silně ohrožené druhy naší flóry (C2b).

Orthantha luteaOdontites luteus

Fotografoval Zdeněk Podešva, dne 13. 9. 2002 (Přehon).