Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Orthoceras strictum
Rozšíření: Vyskytuje se v jihovýchodní Austrálii, na Nové Kaledonii, Tasmánii a Novém Zélandu.
Ekologie: Roste terestricky na vlhkých až mokrých stanovištích, na loukách i ve světlých lesích a lesních lemech.
Popis: Vytrvalá bylina s lodyhou přímou, 20–60 cm dlouhou, nažloutlou až načernale naběhlou. Přízemní listy v počtu 2–5 jsou čárkovité, až 30 cm dlouhé a asi 0,3 cm široké. Květenství je terminální, hroznovité, 1–9květé; listeny jsou poměrně velké, žlutozelené, hnědé až načernalé; dorsální vnější okvětní lístek je široce vejčitý, špičatý, 10–12 mm dlouhý, postranní vnější okvětní lístky jsou čárkovité, 20–40 mm dlouhé; vnitřní okvětní lístky jsou podlouhlé, asi 8 mm dlouhé, pysk je 9–12 mm dlouhý, 3laločný, prostřední lalok je větší, eliptický, dolů zahnutý, se žlutou skvrnkou, postranní laloky jsou jen 5 mm dlouhé, užší. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Na druh se vztahuje ochrana mezinárodní obchodní úmluvy CITES.
Poznámka: Na Novém Zélandu býval už v 19. století rozlišován ještě další druh, který byl v roce 1989 popsán jako novozélandský endemit Orthoceras novae-zeelandiae. Ten by se měl od zde představovaného druhu odlišovat kratším listenem a spíše zaokrouhleným pyskem. Zdá se, že na tomto souostroví oba tyto typy skutečně rostou, těžko nám však posuzovat, zda se nejedná spíše jen o projevy vnitrodruhové variability. Navíc podobné rostliny s krátkým listenem byly nalezeny i na Tasmánii a v Austrálii, tvar pysku je údajně dosti proměnlivým znakem i u rostlin na samotném Novém Zélandu.
Orthoceras strictumOrthoceras strictum
Orthoceras strictum
Orthoceras strictum
Fotografoval Mário Duchoň, dne 9. 1. 2017 (Nový Zéland, South Island, Tasman District, Abel Tasman NP, oblast Torrent Bay).