Čeleď: Bromeliaceae Juss. – ananasovité
Orthophytum gurkenii
Rozšíření: Rod Orthophytum zahrnuje asi 55 druhů, všechny jsou endemity východní části Brazílie, kde se vyskytují ve fytogeografických oblastech Caatinga, Cerrado a Mata Atlântica. Tento druh je úzce endemický, objevuje se vzácně jen v brazilském státě Minas Gerais (Teófilo Otoni).
Ekologie: Roste terestricky na skalních výchozech společně s druhy rodů Lycopodium, Vellozia apod.
Popis: Monokarpická sukulentní rostlina s krátkým a tlustým kaudexem; sterilní rostliny jsou asi 15 cm vysoké a dosahují zhruba 25 cm v průměru, v době květu jsou až 40 cm vysoké. Listy jsou nahloučeny ve zdánlivé růžici, jsou kopinaté, až 25 cm dlouhé a 4,5 cm široké, dužnaté, žlábkovité, obloukovitě zahnuté, na okraji zubaté, s hákovitými ostny, tmavě purpurové až červenohnědé, oboustranně s bílými trichomy seskupenými v pruzích i na okrajích listu. Stvol je na bázi až 15 mm široký, hustě bíle šupinatý, s úzce kopinatými listeny, květenství je latnaté, složené z 3–6 přisedlých úžlabních postranních větví šišticovitého vzhledu, které jsou až 3 cm dlouhé a 4 cm široké, jejich listeny jsou úzce kopinaté, zašpičatělé, výrazně přesahují květy, které jsou 15–16 mm dlouhé, kališní lístky jsou bělavé až zelené, až 13 mm dlouhé, korunní lístky 15–16 mm dlouhé, čárkovité, bílé.
Ohrožení a ochrana: Paul Hutchinson, autor vědeckého popisu druhu, označil tuto rostlinu za “úzce endemickou”, uvedl, že se nacházela na ploše pouhých 100 × 100 m. Není jisté, zda byla kromě typové lokality nalezena ještě i někde jinde.
Poznámka: Podobně jako mnohé jiné bromélie, je i tato rostlina monokarpická, v kultuře se však dobře rozmnožuje odnožemi a adventivními rostlinkami, které vznikají v některých květenstvích a ochotně zakořeňují.
Orthophytum gurkenii
Orthophytum gurkenii
Orthophytum gurkenii
Orthophytum gurkenii
Orthophytum gurkenii
Fotografované rostliny pocházejí z kultury.