Botanická zahrada Orto Botanico dell’Università della Calabria se nachází na okraji univerzity ve městě Arcavacata di Rende, v ulici Via Pietro Bucci. Byla založena dekretem prezidenta republiky 31. října 1981, rozkládá se na ploše 8 hektarů.
Orto Botanico dell'Università della Calabria

Orto Botanico dell'Università della Calabria

Zahrada byla založena v původním olivovém sadu, který byl jen místy upraven. Specializuje se na flóru italské Kalábrie, v kultuře má kolem 400 taxonů.
Z pěstovaných druhů je možné jmenovat jednotlivé druhy dubů – Quercus coccifera, Q. frainetto, Q. macrolepis, Q. pedunculata, Q. trojana, dále středomořské borovice, cypřiše, růži Rosa sempervirens a další středomořské dřeviny, jako Cistus salviifolius nebo Spartium junceum.
Ze vzácných druhů kalábrijské flóry zde můžete vidět kapradiny Woodwardia radicans a podezřeň královskou (Osmunda regalis). V malém prameništi rostou šídlatky Isoetes hystrix a I. durieri. Pěkná je endemická iberka Iberis semperflorens.
Z kulturních rostlin je zde zajímavá sbírka velkokvětých kosatců.
Orto Botanico dell'Università della Calabria
Zahrada se po prvotním nadšení ze založení zřejmě dostala do finanční krize, nyní je značně zanedbaná. Veřejnosti není přístupná.
Orto Botanico dell'Università della Calabria
Fotografie byly pořízeny dne 4. 6. 2009, během expedice Botanické zahrady hl. m. Prahy.