Syn.: Struthiopteris regalis (L.) Bernh., Aphyllocalpa regalis (L.) Lag., D. García et Clemente
Česká jména: hroznatka královská, podezřeň (Sloboda 1852), podezřeň královská (Opiz 1852, Čelakovský 1879, Polívka 1912, Dostál 1989, Kubát 2002)
Čeleď: Osmundaceae Gérardin et Desv. – podezřeňovité
Osmunda regalis
Rozšíření: Je to jediný evropský druh rodu (ostatní druhy rostou především v Africe), vyskytuje se na Azorských ostrovech, na kapverdském ostrově Santo Antão, v Evropě roste v západní a jižní části kontinentu, v severní části střední Evropy, na jihu Skandinávie, rozšíření zasahuje do východního Polska, roste v Malé Asii, východním Černomoří, v jižní Africe i na Madagaskaru. Ve varietě O. r. var. spectabilis se vyskytuje také ve východní části Severní Ameriky.
Nejsou doklady o tom, že by v současnosti u nás rostla. Z minulého století jsou známy dva údaje z hranic s Horní Lužicí a Saskem (Lužické hory, Krušné hory); pěstovaná se nešíří, ale může na místě vysazení dlouho přežívat.
Ekologie: Roste na bažinatých, mokrých loukách, v olšinách, příkopech, na vlhkých místech v lesích; na chudých kyselých půdách. Výtrusnice se objevují v červnu, červenci.
Popis: Vytrvalá bylina, 50 až 180 cm vysoká, s větveným oddenkem. Oddenek je vlastně jediná stonková část, je pokrytá zbytky loňských listových řapíků. Listy jsou dlouze řapíkaté a nepřezimují. Asimilační listy mají 2krát zpeřenou čepel z lístečků široce čárkovitých až trojúhelníkovitých, 2–5 cm dlouhých a 0,8–1,5 cm širokých, na okraji drobně pilovitých. Horní část asimilačních listů a listy fertilní (sporofyly) mají redukovanou čepel hustě pokrytou rezavě hnědými výtrusnicemi.
Využití: Někdy se pěstuje jako okrasná rostlina.
Ohrožení a ochrana: Podezřeň královská je zařazena mezi vyhynulé druhy naší květeny – nejasný případ vyhynulého a nezvěstného druhu (A3). Chráněným druhem je v Polsku, Maďarsku a Německu.
Osmunda regalisOsmunda regalis
Osmunda regalis
Fotografoval Ladislav Hoskovec, dne 29. 6. 2004 (fotografovaná rostlina pochází z kultury).