Biologická klasifikace: Animalia, Aves, Otidiformes, Otididae
Česká jména: drop velký
Anglická jména: Great bustard

Otis tarda, drop velký
Otis tarda, drop velký

Rozšíření: Druh se značně nesouvislým areálem, který se rozprostírá v obrovském území od Španělska až po východní Čínu, nezasahuje však už do severní Afriky, ani do Skandinávie. Dříve býval jeho výskyt četnější, hnízdil i v Anglii, ještě v 18. století byl velmi častý i v některých částech Německa. Na mnoha místech však byl vyhuben, ve střední Evropě se nejdéle udržel na jižním Slovensku, byť jeho populace byla velmi malá, v Maďarsku a Rakousku, velmi vzácně a nepravidelně se v současnosti objevuje i na jižní Moravě (především Znojemsko).

Způsob života: Je to pták stepní, objevoval se dříve také poměrně běžně v zemědělsky obhospodařované krajině, na polích. Živí se převážně rostlinnou potravou, mláďata také hmyzem.
Drop velký je druh polygamní. Samci při tokání nafukují zvláštní vzdušný vak na krku, čímž zvýrazňují svoji mohutnost. Hlavu přitom sklánějí dozadu, ocas kladou na záda a obracejí křídla bílou spodní stranou nahoru. Tok opakují v intervalu jedné i více minut. Samice pak snášejí začátkem května do mělkého hnízda dvě hnědá vejce, mláďata se líhnou asi po 30 dnech a začínají létat ve věku 6 týdnů. O potomstvo se samice starají samy, samci dropa pohlavně dospívají ve věku 5–6 letech, samice ve věku 3–4 let.

Popis: Náš největší pták, samec je 90–105 cm dlouhý, v rozpětí křídel měří 210–240 cm, dosahuje hmotnosti až 17 kg, samice je menší, 75–85 cm dlouhá, s rozpětím křídel 170–190 cm, 4–6 kg těžká. Samec je na hřbetu okrově žlutý, konce per jsou napříč červeně vlnovitě malované, hrdlo, břicho, spodní strana křídel a ocasu jsou bílé. Hlava je šedá, po stranách zobáku vyrůstají tuhá pera. Samice je šedá s hnědými skvrnami.

Ohrožení a ochrana: Drop velký je v České republice chráněn jako kriticky ohrožený druh, vysoký stupeň ohrožení je mu udílen i v okolních zemích. Červený seznam IUCN (2017) jej řadí k druhům zranitelným (VU).

Otis tarda, drop velký
Otis tarda, drop velký
Otis tarda, drop velký
Otis tarda, drop velký

Fotografováno dne 31. 5. 2008 (Slovensko, Středisko environmentální výchovy Dropie u Kolárova).