Syn.: Boottia cordata Wall., Boottia heterophylla Merr. et F. P. Metcalf, Ottelia heterophylla (Merr. et F. P. Metcalf) T. L. Wu
Čeleď: Hydrocharitaceae Juss. – voďankovité
Ottelia cordata
Rozšíření: Druh indočínské části jihovýchodní Asie, je uváděn z Barmy, Thajska, Kambodže a jihočínského ostrova Chaj-nan. Konkrétnější údaje o jeho výskytu však citelně scházejí, přesněji je areál druhu v podstatě dosud neznámý.
Ekologie: Roste v jezerech, vodních nádržích, kanálech i pomalu tekoucích vodních tocích, stoupá snad až do nadmořské výšky okolo 1200 m.
Ottelia cordata
Popis: Vytrvalá vodní bylina s dimorfními listy. Submerzní listy jsou úzce eliptické, 30–60 cm dlouhé a 4,5–10 cm široké, natantní listy jsou kopinaté až podlouhle vejčité, 10–20 cm dlouhé a 4–10 cm široké, na bázi srdčité, celokrajné, na vrcholu špičaté, řapíky jsou 30–120 cm dlouhé. Květy jsou jednopohlavné; toulec je podlouhle vejčitý, 3,5–8 cm dlouhý a 1,5–2 cm široký, se 6 podlouhlými žebry; ze samčích toulců vyrůstá postupně 10–30 květů, kališní lístky jsou 3, kopinaté až vejčité, žlutozelené, korunní lístky jsou rovněž 3, obvejčité, 2,5–4,5 cm dlouhé, bílé, tyčinek je 12, staminodia jsou 3; ze samičích toulců vyrůstá květ jen jediný, kališní i korunní lístky jsou podobné jako u květů samčích, plodolistů je 9–15, čnělek 9–18, staminodií je 3–8. Plod je podlouhlý, 4–4,5 cm dlouhý a 1,6–2 cm široký.
Ohrožení a ochrana: Červený seznam IUCN (2011) řadí tuto rostlinu k méně dotčeným druhům (LC), nejsou totiž známá žádná výraznější rizika, která by ji v přírodě ohrožovala. Zároveň však IUCN konstatuje, že bude vhodné výskyt tohoto druhu více monitorovat.
Poznámka: K rodu Ottelia je v současnosti řazeno zhruba 20 druhů. Z Barmy, odkud pocházejí naše fotografie, je uváděn ještě jeden další druh, ve východní Asii a v tropech Austrálie podstatně rozšířenější Ottelia alismoides. Od zde představovaného druhu se snadno rozliší jediným květem v toulci, tento květ je navíc oboupohlavný.
Ottelia cordata
Ottelia cordata
Ottelia cordata
Fotografovala Věra Svobodová, dne 23. 2. 2018 (Barma, Mandalajská oblast, Inwa).