Syn.: Oxys corniculata (L.) Scop., Acetosella corniculata (L.) O. Kuntze, Oxalis langloisii (Small) Fedde, Oxalis ambigua Salisb., Oxalis villosa M. Bieb., Xanthoxalis corniculata (L.) Small – žlutošťavel růžkatý
Čeleď: Oxalidaceae R. Br. – šťavelovité
Oxalis corniculata
Rozšíření: Původním je druh pravděpodobně v subtropických a tropických oblastech Asie, Austrálie a Afriky. Druhotně se rozšířil skoro po celém světě, schází jen v severní a východní Evropě, také v severní Asii, nechybí však ani na Havajských ostrovech, Ohňové zemi, na ostrovech Tristan da Cunha, Ascension nebo Velikonočním ostrově. U nás se vyskytuje roztroušeně v teplejších oblastech – v zahradách velmi houževnatý plevel.
Ekologie: Roste v zahradách, podél zdí i na zdech, na chodnících, rumištích i ve sklenících, tedy především v obcích, na půdách písčitých až hlinitých, v pásmu od nížin do pahorkatin. Kvete od května do září.
Popis: Jedno-, dvou- až víceletá bylina, šedavě zelená, lodyha poléhavá, na konci vystoupavá, 5–10(–25) cm dlouhá, olistěná, obvykle větvená, z uzlin kořenující, listy řapíkaté, 3četné, široce obsrdčité, až 2 cm dlouhé, výkroj lístku sahá do 1/6 až 1/3 délky lístku, laloky zaokrouhlené, na okraji brvité, palisty s pravoúhle uťatým horním okrajem. Květy po 2–7 v úžlabní listů, korunní lístky obvejčité, žluté, při bázi srostlé. Plodem je elipsoidní až podlouhle vejcovitá tobolka.
Poznámka: Druh je dosti variabilní, v celém areálu se rozlišuje několik poddruhů. Od nás je uváděna varieta O. c. var. repens, která pochází z jižní Asie a Austrálie a trvale roste jen ve sklenících, přechodně je se zeminou šířena také do parků a zahrad.
Oxalis corniculataOxalis corniculata
Oxalis corniculataOxalis corniculata
Oxalis corniculata
Fotografováno dne 19. 5. 2007 (Praha-Hostivař).