Syn.: Oxycoca vulgaris Raf., Oxycoccus oxycoccos (L.) MacMill., Oxycoccus palustris Pers., Oxycoccus quadripetalus Gilib., Oxycoccus vulgaris Hill, Schollera oxycoccos (L.) Roth, Schollera palustris Steud.
Čeleď: Ericaceae – vřesovcovité

Vaccinium oxycoccos

Rozšíření: Evropa (kromě nejjižnějších oblastí), Sibiř, Dálný východ, Japonsko, Severní Amerika. U nás se vyskytuje roztroušeně až vzácně v horách, sestupuje i do středních poloh (např. Třeboňsko, Dokesko).

Ekologie: Roste na rašeliništích, vrchovištích, v podmáčených smrčinách, v pásmu od pahorkatin až do subalpínského stupně. Kvete od května do července.

Popis: Poléhavý keřík se slabě dřevnatějícími neopadavými lodyhami, 1–6 cm vysoký, větvičky poléhavé, plazivé, až 80 cm dlouhé, listy vejčitě kopinaté, zašpičatělé. Květy po 1–4, na dlouhých stopkách, korunní lístky kopinaté, nazpět zahnuté, narůžovělé. Po květech se objevují poměrně velké dužnaté plody, které jsou jedlé a po dozrání zapadají do rašeliníku, který klikvu často doprovází.

Ohrožení a ochrana: Klikva bahenní patří k ohroženým druhům naší květeny (C3), stejně je chráněna i podle zákona (§3). Na Slovensku je hodnocena jako druh potenciálně ohrožený a zákonem chráněný (NT/§).

Oxycoccus palustrisVaccinium oxycoccos
Oxycoccus palustrisVaccinium oxycoccos

Fotografováno od 30. 6. do 3. 8. 2003 (Česko, Velké Dářko, Hrubý Jeseník, Skřítek a Šumava, Modrava).