Syn.: Vaccinium oxycoccus L., Vaccinium oxycoccos L., Oxycoccus oxycoccos (L.) Adolphi, Oxycoccus vulgaris Pursh., Schollera paludosa Baumg., Oxycoccus quadripetalus Gilib., Oxycoccus microcarpos Turcz. ex Rupr. – klikva žoravina
Čeleď: Vacciniaceae S. F. Gray – brusnicovité; Ericaceae Juss. – vřesovcovité
Oxycoccus palustris
Rozšíření: Evropa (kromě nejjižnějších oblastí), Sibiř, Dálný východ, Japonsko, Severní Amerika. U nás se vyskytuje roztroušeně až vzácně v horách, sestupuje i do středních poloh (např. Třeboňsko, Dokesko).
Ekologie: Roste na rašeliništích, vrchovištích, v podmáčených smrčinách, v pásmu od pahorkatin až do subalpínského stupně. Kvete od května do července.
Popis: Poléhavý keřík se slabě dřevnatějícími neopadavými lodyhami, 1–6 cm vysoký, větvičky poléhavé, plazivé, až 80 cm dlouhé, listy vejčitě kopinaté, zašpičatělé. Květy po 1–4, na dlouhých stopkách, korunní lístky kopinaté, nazpět zahnuté, narůžovělé. Po květech se objevují poměrně velké dužnaté plody, které jsou jedlé a po dozrání zapadají do rašeliníku, který klikvu často doprovází.
Ohrožení a ochrana: Klikva bahenní patří k ohroženým druhům naší květeny (C3), stejně je chráněna i podle zákona (§3). Na Slovensku je hodnocena jako druh potenciálně ohrožený a zákonem chráněný (NT/§).
Oxycoccus palustrisOxycoccus palustris
Oxycoccus palustrisOxycoccus palustris
Fotografováno od 30. 6. do 3. 8. 2003 (Velké Dářko, Hrubý Jeseník, Skřítek a Šumava, Modrava).